Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Agrobieszczady 2016 rok.

  W dniu 30  lipca 2016 roku przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w XXI Targach Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa - „Agrobieszczady 2016 r.” w Lesku. 

 • Prezentacja Parków Krajobrazowych na Karpackim Jarmarku Turystycznym w Ustrzykach Dolnych.

  W dniu 23 lipca 2016 roku pracownicy Zespołu uczestniczyli w Karpackim Jarmarku Turystycznym w Ustrzykach Dolnych. Na stoisku prezentowano publikacje edukacyjne poświęcone walorom przyrodniczym i kulturowym parków krajobrazowych położonych w Bieszczadach /Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Sanu/ oraz gadżety promocyjne Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • III edycja konkursu krajoznawczo-kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym.

  W dniu 15 lipca 2016 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 25-ciu osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne do nauki. 

 • Powitanie Lata w Jaśliskach.

  W dniach 2- 3 lipca 2016 r. Gmina Jasliska świętowała jubileusz 650-lecia powstania Jaślisk oraz „Powitanie Lata w Jasliskach”. W drugim dniu imprezy plenerowej na rynku w Jaśliskach Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przygotował swoje stoisko, na którym zaprezentowano materiały i wydawnictwa edukacyjno-promocyjne przedstawiające walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe  pięciu parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu. 

 • „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2016”.

  W dniach 25 i 26 czerwca  2016r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2016” połączone z „XVIII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”. Udział w tej imprezie był okazją dla wielu wystawców do zaprezentowania swojej działalności. 

 • XXIII akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016" - KONKURS.

  Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu wspólnie z Nadleśnictwem Kołaczyce  ma przyjemność zaprosić do wspólnej XXIII akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016”  o zasięgu wojewódzkim.

 • XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” za Nami!

  W dniu 7 czerwca 2016 roku odbył się V etap XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, organizowany przez Porozumienie Parków Krajobrazowych. Gospodarzem, czyli tegorocznym ogólnopolskim organizatorem XV edycji konkursu był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, a finał krajowy miał miejsce na terenie województwa podkarpackiego.  

 • V Rajd Nordic Walking.

  W dniu 18 maja 2016 r. odbył się już V Rajd Nordic Walking organizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przy współpracy z Nadleśnictwem Cisna, które było pomysłodawcą tegorocznej trasy rajdu a uczestnikami słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie. 

 • XXIV TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ.

  W dniu 16 maja 2016 r. odbył się finał XXIV TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ młodzieży 7 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Rymanów,zorganizowany jak co roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przy współudziale Urzędu Gminy w Rymanowie, Koła Łowieckiego „Ryś” w Rymanowie, Nadleśnictwa Rymanów, Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło w Rymanowie i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • X Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół z terenu Gminy Dukla.

  W dniu 13 maja 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli odbył się X Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół z terenu Gminy Dukla. Do konkurencji przystąpiło 21 uczniów z 7 szkół podstawowych oraz 17 uczniów z 6 gimnazjów. Konkurs składał się z dwóch etapów - szkolnego i gminnego. 

 • Targi Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW” 13-15 maja 2016 r. Chorzów.

  W dniach 13-15 maja 2016 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Targach Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW” w Parku Śląskim w Chorzowie. Tegoroczne targi promowały wyjątkowe miejsca i obiekty w Polsce. Pokazują znane i mniej znane atrakcje turystyczne , upowszechniają  wiedzę na temat rozwoju turystyki miejskiej i wiejskiej oraz promocję tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych. 

 • II Rajd Młodego Ekologa.

  W dniu 9 maja 2016 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował dla  dzieci z Przedszkola Gminnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Dukli  wyjazd  w teren pod nazwą „II Rajd Młodego Ekologa”. Tegoroczna trasa rajdu wiodła po obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w okolice rezerwatu przyrody „Góra Chełm”.

 • Astroturystyka w miejscach cennych przyrodniczo”.

  W dniu 25 kwietnia 2016 r. pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowychw Krośnie uczestniczyli w warsztatach pt. „Astroturystyka w miejscach cennych przyrodniczo” organizowanych w ramach projektu „Astroturystyka - promocja innowacyjnych produktów turystycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej”. 

 • Obchody Dnia Ziemi w Wołtuszowej.

  W roku 2016  Dzień Ziemi w Polsce obchodzono pod hasłem „Palący Problem - niska emisja” szczególnie ważnym w kontekście coraz gorszej jakości „naszego” powietrza zanieczyszczanego przez przemysł, środki komunikacji i tzw. "niską emisję" czyli zanieczyszczenie powietrza przez gospodarstwa indywidualne. W wielu gospodarstwach dla potrzeb grzewczych wykorzystuje się mało efektywnych urządzenia (piece), w których często spala się surowce o niskiej jakości a nawet odpady.

 • Obchody Światowego Dnia Ziemi 2016 z Zakładem Karnym w Łupkowie.

  W dniu 22 kwietnia 2016 roku w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, a Zakładem Karnym w Łupkowie 8 skazanych włączyło się do tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi 2016 pod hasłem "Palący temat - niska emisja!".Osadzeni porządkowali ciągi i szlaki komunikacyjne, rowy melioracyjne wzdłuż dróg wylotowych z Łupkowa oraz leśne szlaki turystyczne w okolicznej miejscowości. 

 • Wędrówka trasą ścieżki przyrodniczej „Do Złotej Studzienki”.

  W dniu 21 kwietnia 2016 r. 19- osobowa grupa dzieci z Zespołu Szkół nr 1 w Dukli wraz z opiekunkami, pod przewodnictwem pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyła w przejściu trasą ścieżki przyrodniczej „Do Złotej Studzienki”. 

 • Rozstrzygniecie konkursu plastycznego: Wypalaniu traw powiedz – „NIE!”

  W dniu 11 kwietnia 2016 r. w Świetlicy Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli przy ul. Kościuszki 13, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów w konkursie plastycznym:Wypalaniu traw powiedz – „NIE!”.

 • "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - etap wojewódzki rozstrzygnięty.

  W dniu 18 marca 2016 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyły się eliminacje w ramach IV etapu XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Seminarium w Myczkowcach.

  W dniu 17 marca 2016 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Caritas” w Myczkowcach odbyło się seminarium dla branży turystycznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku, Stowarzyszenie „Procarpathia” w Rzeszowie i Karpacki Klaster Turystyczny.

 • Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu: Wypalaniu traw powiedz - „NIE!”.

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wraz ze świetlicą szkolną z Zespołu Szkół nr 1 w Dukli ogłaszają konkurs plastyczny na wykonanie plakatu na temat: Wypalaniu traw powiedz - „NIE!”.

 • Konkurs „Moja Kartka Świąteczna - Święta Wielkanocne 2016”.

  Konkurs „Moja kartka świąteczna” rozstrzygnięty. Zgodnie z regulaminem, udział w konkursie mogły wziąć szkoły położone na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. W tym roku na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziała Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czarnej. 

 • STOP WYPALANIU TRAW !

  Wypalanie traw w naszym kraju stało się obecnie bardzo groźnym zjawiskiem. Corocznie do akcji gaszenia darni straż pożarna wyrusza kilkadziesiąt tysięcy razy! Warto zastanowić się, jakie szkody i problemy może przynieść celowe spowodowanie pożaru. Pierwszym efektem tych nierozsądnych działań jest zagrożenie ludzkiego zdrowia, a niekiedy życia. 

 • Edukacja przyrodnicza w programie resocjalizacji skazanych.

  W dniu 25 lutego 2016 roku w Klubie Kultury przy Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach programu resocjalizacji z udziałem 13 osadzonych. 

 • 11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

  „Dokarmianie” jest częściową pomocą w trudnych warunkach atmosferycznych. Zwierzę nie może być całkowicie zwolnione z obowiązku poszukiwania naturalnego pożywienia.

 • XIII Rajd Zimowy.

  W dniu 5 lutego 2016 r. odbył się XIII Rajd Zimowy dla młodzieży szkolnej. Organizatorem rajdu było PTTK Oddział w Krośnie, w którym na zaproszenie uczestniczyli pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • XV edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”- wyniki etapu parkowego.

  W dniu 15 stycznia 2016 roku odbył się III etap (parkowy) ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących trzy parki krajobrazowe administrowane przez Zespół. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 25 pytań, 15 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę z zakresu biologii i geografii, zaś 10 pytań dotyczyło pięciu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Ocena końcowa drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków.

 • Realizacja Inicjatywy „Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej ” w Domaradzu.

  Wraz z zakończeniem w grudniu 2015 roku projektu „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” przy drodze prowadzącej z centrum wioski Domaradz do przysiółku Podlas utworzone zostało ogólnodostępne dydaktyczno–edukacyjno–ekologiczne miejsce, które będzie służyć rozwojowi edukacji ekologicznej, aktywnych form turystyki rowerowej i pieszej.

 • Jubileuszowe XX Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne.

  3 stycznia 2016 r. uczestniczono w Jubileuszowym XX Spotkaniu Opłatkowo-Noworocznym, odbywającym się jak co roku w plenerze, w masywie góry Cergowa w Beskidzie Niskim. 

 • Podsumowanie konkursu „Budujemy karmniki dla ptaków”.

  W dniu 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych w Tylawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu przyrodniczo-technicznego „Budujemy karmniki dla ptaków” zorganizowanego przez szkołę oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.                    

 • Etap gminny konkursu ogólnopolskiego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" za nami.

  W dniu 11 grudnia 2015 r. na terenie trzech parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbył się etap gminny konkursu „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”. 

 • Porządkowanie okolicznego terenu z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu.

  W ramach współpracy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z Zakładem Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu powstała inicjatywa wspólnego porządkowania znajdujących się w okolicy cennych przyrodniczo i kulturowo miejsc. 

 • Szkolny Konkurs „Budujemy karmniki dla ptaków”.

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wspólnie z Zespołem Szkół Publicznych w Tylawie ogłosili konkurs przyrodniczo-techniczny „Budujemy karmniki dla ptaków”. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V - VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum. 

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja kartka świąteczna – BOŻE NARODZENIE 2015”.

  W dniu 30 listopada 2015 r. w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów w konkursie „Moja kartka świąteczna – BOŻE NARODZENIE 2015”.

 • Uroczyste podsumowanie Konkursu Fotograficznego.

  W dniu 26 listopada 2015 roku w siedzibie Zespołu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom V Edycji Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Obiekty Historyczno-Kulturowe Na Obszarze Karpackich Parków Krajobrazowych”. Konkurs zorganizował Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie. Regulamin przewidywał  dwie kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i gimnazja. 

                                                                                                                                          

 • Wspólne działania lasów państwowych i parków krajobrazowych.

  W miesiącach wrześniu i październiku przedstawiciel Zespołu uczestniczył w posiedzeniach komisji ds. opracowania „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025” w Nadleśnictwach Baligród, Cisna i Komańcza. 

 • KONKURS PLASTYCZNY „MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA - BOŻE NARODZENIE 2015”.

  Konkurs plastyczny "Moja kartka świąteczna - Boże Narodzenie 2015" kierowany jest do uczestników zajęć organizowanych w Gminnych Ośrodkach Kultury z terenu Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Komunikat o przebiegu V edycji Konkursu Fotograficznego.

  W dniu 15 października 2015 r. odbyło się posiedzenia Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów V edycji konkursu fotograficznego „OBIEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE NA OBSZARZE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”. 

 • Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  W dniu 8 października 2015 r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016  Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4. 

 • Akcja sprzątania brzegu rzeki Wisłok.

  W dniu 7 października br. z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej odbyła się akcja sprzątania brzegu rzeki Wisłok. W akcji wzięło udział ok. 100 osób w tym pracownicy Państwowej Straży Rybackiej z czterech delegatur. 

 • XII Noc Nietoperzy.

  W  dniu 2 października 2015 roku w Czarnorzekach odbyła się  XII Noc Nietoperzy, która połączona została  z VI Międzynarodowym  Sympozjum "Obiekty sakralne w ochronie zwierząt", w trakcie którego prezentowano wyniki wieloletnich badań i działań służących praktycznej ochronie latających ssaków. 

 • V Rajd Ekoturystyczny Pieczonego Ziemniaka.

  Już po raz piąty Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie był współorganizatorem Rajdu Ekoturystycznego Pieczonego Ziemniaka. W dniu 2 października 2015 r. na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego z miejscowości Bonarówka wyruszyła 55 osobowa grupa młodzieży na trasę rajdu. 

 • Święto Turystyki 2015.

  W dniu 26 września 2015 r. na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego  w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 

 • Uroczyste podsumowanie XXII akcji „Sprzątanie Świata 2015".

  W dniu 25 września 2015 r. odbyło się w sali „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna, uroczyste podsumowanie XXII akcji „Sprzątanie Świata 2015” – Polska o zasięgu wojewódzkim pn.CZYSTE ŚRODOWISKO-NAJLEPSZE UZDROWISKO”, gdzie dokonano ogłoszenia wyników Konkursów, wręczenia nagród laureatom, wyróżnionym oraz odbyła się prezentacja prac literackich i plastycznych. 

 • XXIV Międzynarodowa Konferencja MRB "KW"

  W dniu 24 i 25 września 2015 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych odbyła się konferencja w ramach projektu „Ochrona ostoi fauny puszczańskiej -  korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 • „Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025” - Nadleśnictwo Baligród.

  W dniu 23 września 2015 roku na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w pracy komisji ds. opracowania „Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025”. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania oraz uzyskane wyniki edukacyjne.

 • „Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania Świata – Polska.

  W dniu 22 września br. w Tylawie odbyła się coroczna akcja w ramach Sprzątania Świata. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Szkół Publicznych w Tylawie. 

 • Warsztaty fotograficzne - Jaśliska 2015.

  W dniach 15-17 września br. na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty fotograficzne dla uczniów II klasy Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Grupa 15 dziewcząt pod opieką Pana Artura Kuligi przez 3 dni miała okazję uwieczniać piękno przyrody. Organizatorem warsztatów był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Rusza XV edycja konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

  W związku z rozpoczęciem XV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" rok szkolny 2015/2016 zapraszamy do udziału uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Zespołu do dnia 23 października 2015 roku.

 • XXII akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015” pn. „CZYSTE ŚRODOWISKO-NAJLEPSZE UZDROWISKO” - etap I

  Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, Nadleśnictwo Lubaczów wspólnie z  Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ma przyjemność zaprosić do wspólnej XXII akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015” o zasięgu wojewódzkim pn.CZYSTE ŚRODOWISKO-NAJLEPSZE UZDROWISKO”w dniu 25 września 2015 roku w Horyńcu-Zdroju.

 • „Wielki Dzień Pszczół”.

  W dniu 8 sierpnia 2015 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie po raz drugi przyłączył się do programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. W tym roku świętowanie „Wielkiego Dnia Pszczół” odbywało się w Ekologicznym Gospodarstwie Pszczelarskim Na Podkarpaciu „EKO BAŁON” w Niżnej Łące. 

 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie świętuje w dniu 8 sierpnia Wielki Dzień Pszczół.

  Informujemy, że Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przyłączył się do programu      „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. W tym roku obchody Wielkiego Dnia Pszczół odbędą się w dniu 8 sierpnia (sobota) o godz. 11.00 w Ekologicznym Gospodarstwie Pszczelarskim Na Podkarpaciu „Eko-Bałon” w Niżnej Łące, ul. Łukasiewicza 9. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy, a w szczególności dzieci, dla których mamy ciekawe gadżety przekazane od sponsora projektu.

 • Agrobieszczady 2015.

  Tradycyjnie jak w latach ubiegłych w dniach 1-2 sierpnia w Lesku odbyły się XX jubileuszowe Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa „Agrobieszczady  2015”.  W tym roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie również zaznaczył swoją obecność na stoisku zorganizowanym pod namiotem wystawowym prezentując wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz walory krajobrazowe pięciu parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół. 

 • Prelekcja i konkurs przyrodniczy w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

  W dniu 30 lipca 2015 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Spotkanie zostało poprzedzone prezentacją multimedialną obrazującą walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe tych dwóch parków krajobrazowych.

 • VII posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne”.

  W dniu 24 lipca 2015 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach na obszarze województwa podkarpackiego poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji zwierząt.            

 • Uwaga na parzący barszcz Sosnowskiego!

  Jednym z niebezpieczeństw „rodzimej” flory na terenie kraju, na który w trakcie wakacyjnych wędrówek możemy się natknąć, jest barszcz Sosnowskiego. Roślina ta należy do rodziny selerowatych, której nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiego botanika i badacza flory Kaukazu Dmitrija Iwanowicza Sosnowskiego. Została wprowadzona do uprawy w krajach bloku wschodniego, a także w Polsce, jako roślina pastewna.

 • Targi Boguchwała 2015 r.

  W dniu 28 czerwca 2015 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Targach „Dni Otwartych Drzwi-Boguchwała 2015 r.” organizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W tym roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przygotował wspólne stoisko, na którym zaprezentowano wydawnictwa promujące wartości historyczne, kulturowe oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe parków krajobrazowych województwa podkarpackiego.

 • Uroczyste zakończenie roku akademickiego na KUTW w Krośnie.

  W dniu 25 czerwca 2015 r. w auli ZSKU przy ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie. Na zakończeniu obecny był przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Obchody 40-lecia Arboretum w Bolestraszycach.

  W dniu 11 czerwca 2015 r. uroczyście obchodzono 40 - lecie powstania Arboretum w Bolestraszycach w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, dyrektorów innych, podobnych placówek z kraju, samorządowców i zaproszonych gości. W uroczystościach uczestniczył również Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Rezerwat przyrody "Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego" dla turystów.

  W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące możliwości udostępnienia rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” dla zwiedzających.Na terenie rezerwatu obecnie nie ma wyznaczonego szlaku ruchu pieszego, dlatego też przebywanie osób w jego granicach jest niezgodne z prawem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Nadleśnictwa Kołaczyce i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wójt Gminy Korczyna oraz Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • IV Rajd Nordic Walking.

  W dniu 1 czerwca 2015 r. odbył się IV Rajd Nordic Walking organizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przy dużym wsparciu Nadleśnictwa Baligród. Miejscem tegorocznego rajdu był Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – przejście Doliną Potoku Rabe do Jeziorka Bobrowego w Nadleśnictwie Baligród. Ideą organizowania rajdów Nordic Walking jest ukazywanie walorów przyrodniczych parków krajobrazowych oraz zachęcanie do aktywności ruchowej seniorów, głównie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • Informacja.

  Informujemy, że dzień 5 czerwca 2015 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za ekwiwalentnym odpracowaniem w sobotę 13 czerwca 2015 r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną.

  W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięzców w konkursie na prezentację multimedialną pt. „Walory przyrodnicze i kulturowe parków krajobrazowych Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”, której organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Finał XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w Zielonej Górze.

  W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 26 maja 2015 roku odbył się V etap XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, w którym wzięło udział 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa. Drużyna uczniów z Gimnazjum w Narolu im. Bohaterów Września 1939 r.zajęła wysokie piąte miejsce w Finale Krajowym XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

 • VI Posiedzenie Komitetu Sterującego.

  W dniu 14 maja 2015 r. w Rzeszowie odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Pomnik Adama Loreta w Jaśle.

  W dniu 11 maja 2015 roku w Parku Miejskim w Jaśle odsłonięto obelisk z popiersiem Adama Loreta pierwszego naczelnego dyrektora Lasów Państwowych. W uroczystości udział wzięli leśnicy, władze samorządowe i mieszkańcy Jasła. Sylwetkę pierwszego dyrektora Lasów Państwowych zaprezentował zebranym prof. Andrzej Grzywacz , natomiast odsłonięcie obelisku dokonał Adam Wasiak - dyrektor generalny Lasów Państwowych w asyście Bogusława Famielca, dyrektora RDLP w Krośnie i przedstawicieli komitetu budowy pomnika.

 • Natura 2000 "Łąki nad Wojkówką".

  W dniu 24 kwietnia 2015 r. pracownik Zespołu uczestniczył w spotkaniu ZLW w ramach opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Łąki nad Wojkówką” utworzonego na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Rajd osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu po Jaśliskim Parku Krajobrazowym.

  W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Zakładem Karnym w Łupkowie w dniu 15 kwietnia 2015 roku odbył się rajd turystyczny po terenie Jaślikiego Parku Krajobrazowego, którego uczestnikami byli osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu. Uczestnicy rajdu zapoznali się z historią oraz celem powstania Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, z jego walorami przyrodniczymi, naukowymi, krajobrazowymi jego fauną i florą.

 • Dyplom dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  Realizacja przedsięwzięcia „Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczej Prządki – Zamek Kamieniec w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym”   została uznana jako najciekawsza modernizacja w 2014 roku w I Etapie Konkursu Modernizacja Roku 2014, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o.o. przy współudziale Związku Powiatów Polskich.

 • Konferencja szkoleniowo-informacyjna w Sanoku.

  W dniu 14 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Sanoka w Sanockim Domu Kultury odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna pod nazwą „Edukacja przyrodnicza w województwie podkarpackim”.

 • Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną.

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zaprasza uczniów klas gimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Walory przyrodnicze i kulturowe parków krajobrazowych Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”.

 • Posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie, powołanej uchwałą nr 33/609/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego    z dnia 3 marca 2015 r. na okres kadencji 2015 – 2020. Akty powołania na członka Rady wręczyła uczestnicząca w posiedzeniu Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska.

 • Podsumowanie konkursu plastycznego „Moja kartka świąteczna”.

  W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego ogłoszonego przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W szkołach, które wzięły udział w konkursie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.

 • Etap wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 27 marca 2015 roku w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyły się eliminacje w ramach IV etapu (finał wojewódzki) Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W eliminacjach wzięły udział, wyłonione we wcześniejszych etapach, czteroosobowe reprezentacje gimnazjów w Cisnej, Frysztaku, Jaśliskach, Łubnie, Wojtkówce, Rudzie Różanieckiej, Narolu i Jastkowicach.

 • Nie wypalaj traw!

  Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne!

   

 • Wieszanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

  W dniach 17-18 marca 2015 roku odbyła się akcja wieszania budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy zorganizowana przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na terenie dwóch parków krajobrazowych.

 • Odbiór prac końcowych na terenie rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”.

  W dniu 2 marca 2015 roku w związku z zakończeniem prac na terenie rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” odbył się odbiór prac końcowych wykonywanych na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Projekt był realizowany przy czynnym udziale Wójta Gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Kołaczyce.

 • Komunikat o przebiegu konkursu „MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA”.

  W dniu 6 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenia Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu „MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA”.

 • Konferencja „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim”.

  W dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Rzeszowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim”.

 • XII Rajd Zimowy po terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

  W dniu 20 lutego 2015 r. odbył się XII Rajd Zimowy po terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Organizatorem rajdu był PTTK Oddział w Krośnie, w którym na zaproszenie uczestniczył pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • „Leśne fotografie 2014”.

  W dniu 11 lutego 2015 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w wernisażu wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Leśne fotografie 2014”. Organizatorem wernisażu była Krośnieńska Biblioteka oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

 • Odkrzaczanie rezerwatu przyrody "Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego".

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjęła działania, mające na celu przywrócenie walorów krajobrazowych rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”. W ramach zaplanowanych prac jest wycięcie drzew i krzewów zasłaniających skały, a pozyskane drewno zostanie pozostawione do naturalnego rozkładu. Projekt jest realizowany przy współpracy Wójta Gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Kołaczyce.

 • Podsumowanie III edycji międzyszkolnego konkursu przyrodniczego „Obszary chronione województwa podkarpackiego”.

  W dniu 29 stycznia 2015 roku w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie odbył się II etap III edycji międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych „Obszary chronione województwa podkarpackiego”, który został objęty patronatem przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Do pierwszego etapu zgłosiło się 22 uczniów z 8 szkół. Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranym parku narodowym lub krajobrazowym województwa podkarpackiego.

 • Podsumowujące spotkanie konsultacyjne "Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan".

  W dniu 29 stycznia 2015 r. w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” k. Jasła odbyło się piąte spotkanie konsultacyjne, podsumowujące wypracowanie strategii zrównoważonego rozwoju Turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan (na lata 2014-2020). Organizatorem spotkania było stowarzyszenie „Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna, a skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządowych, przewodniczących rad, przedstawicieli lasów państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych, pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

 • Kolędy w Jaśliskach.

  Już po raz trzeci w jaśliskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi odbył się Noworoczny Koncert Chórów „Jaśliskie Kolędowanie”. W niedzielne popołudnie 25 stycznia 2015 r. zgromadzona licznie publiczność wysłuchała najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu czterech chórów z Polski i Słowacji.

 • Etap parkowy konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 16 stycznia 2015 roku odbył się III etap (parkowy) Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących dwa parki krajobrazowe - Czarnorzecko-Strzyżowski i Jaśliski. Udział w nim wzięły drużyny szkolne z Gimnazjów we Frysztaku i Domaradzu oraz Jaślisk i Tylawy. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test składający się z 25 pytań, zaś końcowa ocena drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków.

Strona 2 z 5
 • Data aktualizacji: 2018-11-20 09:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 586 068