Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • VII posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne”.

  W dniu 24 lipca 2015 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach na obszarze województwa podkarpackiego poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji zwierząt.            

 • Uwaga na parzący barszcz Sosnowskiego!

  Jednym z niebezpieczeństw „rodzimej” flory na terenie kraju, na który w trakcie wakacyjnych wędrówek możemy się natknąć, jest barszcz Sosnowskiego. Roślina ta należy do rodziny selerowatych, której nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiego botanika i badacza flory Kaukazu Dmitrija Iwanowicza Sosnowskiego. Została wprowadzona do uprawy w krajach bloku wschodniego, a także w Polsce, jako roślina pastewna.

 • Targi Boguchwała 2015 r.

  W dniu 28 czerwca 2015 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Targach „Dni Otwartych Drzwi-Boguchwała 2015 r.” organizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W tym roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przygotował wspólne stoisko, na którym zaprezentowano wydawnictwa promujące wartości historyczne, kulturowe oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe parków krajobrazowych województwa podkarpackiego.

 • Uroczyste zakończenie roku akademickiego na KUTW w Krośnie.

  W dniu 25 czerwca 2015 r. w auli ZSKU przy ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie. Na zakończeniu obecny był przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Obchody 40-lecia Arboretum w Bolestraszycach.

  W dniu 11 czerwca 2015 r. uroczyście obchodzono 40 - lecie powstania Arboretum w Bolestraszycach w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, dyrektorów innych, podobnych placówek z kraju, samorządowców i zaproszonych gości. W uroczystościach uczestniczył również Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Rezerwat przyrody "Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego" dla turystów.

  W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące możliwości udostępnienia rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” dla zwiedzających.Na terenie rezerwatu obecnie nie ma wyznaczonego szlaku ruchu pieszego, dlatego też przebywanie osób w jego granicach jest niezgodne z prawem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Nadleśnictwa Kołaczyce i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wójt Gminy Korczyna oraz Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • IV Rajd Nordic Walking.

  W dniu 1 czerwca 2015 r. odbył się IV Rajd Nordic Walking organizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przy dużym wsparciu Nadleśnictwa Baligród. Miejscem tegorocznego rajdu był Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – przejście Doliną Potoku Rabe do Jeziorka Bobrowego w Nadleśnictwie Baligród. Ideą organizowania rajdów Nordic Walking jest ukazywanie walorów przyrodniczych parków krajobrazowych oraz zachęcanie do aktywności ruchowej seniorów, głównie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • Informacja.

  Informujemy, że dzień 5 czerwca 2015 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za ekwiwalentnym odpracowaniem w sobotę 13 czerwca 2015 r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną.

  W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięzców w konkursie na prezentację multimedialną pt. „Walory przyrodnicze i kulturowe parków krajobrazowych Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”, której organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Finał XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w Zielonej Górze.

  W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 26 maja 2015 roku odbył się V etap XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, w którym wzięło udział 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa. Drużyna uczniów z Gimnazjum w Narolu im. Bohaterów Września 1939 r.zajęła wysokie piąte miejsce w Finale Krajowym XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

 • VI Posiedzenie Komitetu Sterującego.

  W dniu 14 maja 2015 r. w Rzeszowie odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Pomnik Adama Loreta w Jaśle.

  W dniu 11 maja 2015 roku w Parku Miejskim w Jaśle odsłonięto obelisk z popiersiem Adama Loreta pierwszego naczelnego dyrektora Lasów Państwowych. W uroczystości udział wzięli leśnicy, władze samorządowe i mieszkańcy Jasła. Sylwetkę pierwszego dyrektora Lasów Państwowych zaprezentował zebranym prof. Andrzej Grzywacz , natomiast odsłonięcie obelisku dokonał Adam Wasiak - dyrektor generalny Lasów Państwowych w asyście Bogusława Famielca, dyrektora RDLP w Krośnie i przedstawicieli komitetu budowy pomnika.

 • Natura 2000 "Łąki nad Wojkówką".

  W dniu 24 kwietnia 2015 r. pracownik Zespołu uczestniczył w spotkaniu ZLW w ramach opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Łąki nad Wojkówką” utworzonego na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Rajd osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu po Jaśliskim Parku Krajobrazowym.

  W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Zakładem Karnym w Łupkowie w dniu 15 kwietnia 2015 roku odbył się rajd turystyczny po terenie Jaślikiego Parku Krajobrazowego, którego uczestnikami byli osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu. Uczestnicy rajdu zapoznali się z historią oraz celem powstania Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, z jego walorami przyrodniczymi, naukowymi, krajobrazowymi jego fauną i florą.

 • Dyplom dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  Realizacja przedsięwzięcia „Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczej Prządki – Zamek Kamieniec w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym”   została uznana jako najciekawsza modernizacja w 2014 roku w I Etapie Konkursu Modernizacja Roku 2014, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o.o. przy współudziale Związku Powiatów Polskich.

 • Konferencja szkoleniowo-informacyjna w Sanoku.

  W dniu 14 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Sanoka w Sanockim Domu Kultury odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna pod nazwą „Edukacja przyrodnicza w województwie podkarpackim”.

 • Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną.

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zaprasza uczniów klas gimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Walory przyrodnicze i kulturowe parków krajobrazowych Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”.

 • Posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie, powołanej uchwałą nr 33/609/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego    z dnia 3 marca 2015 r. na okres kadencji 2015 – 2020. Akty powołania na członka Rady wręczyła uczestnicząca w posiedzeniu Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska.

 • Podsumowanie konkursu plastycznego „Moja kartka świąteczna”.

  W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego ogłoszonego przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W szkołach, które wzięły udział w konkursie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.

 • Etap wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 27 marca 2015 roku w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyły się eliminacje w ramach IV etapu (finał wojewódzki) Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W eliminacjach wzięły udział, wyłonione we wcześniejszych etapach, czteroosobowe reprezentacje gimnazjów w Cisnej, Frysztaku, Jaśliskach, Łubnie, Wojtkówce, Rudzie Różanieckiej, Narolu i Jastkowicach.

 • Nie wypalaj traw!

  Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne!

   

 • Wieszanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

  W dniach 17-18 marca 2015 roku odbyła się akcja wieszania budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy zorganizowana przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na terenie dwóch parków krajobrazowych.

 • Odbiór prac końcowych na terenie rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”.

  W dniu 2 marca 2015 roku w związku z zakończeniem prac na terenie rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” odbył się odbiór prac końcowych wykonywanych na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Projekt był realizowany przy czynnym udziale Wójta Gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Kołaczyce.

 • Komunikat o przebiegu konkursu „MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA”.

  W dniu 6 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenia Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu „MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA”.

 • Konferencja „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim”.

  W dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Rzeszowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim”.

 • XII Rajd Zimowy po terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

  W dniu 20 lutego 2015 r. odbył się XII Rajd Zimowy po terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Organizatorem rajdu był PTTK Oddział w Krośnie, w którym na zaproszenie uczestniczył pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • „Leśne fotografie 2014”.

  W dniu 11 lutego 2015 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w wernisażu wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Leśne fotografie 2014”. Organizatorem wernisażu była Krośnieńska Biblioteka oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

 • Odkrzaczanie rezerwatu przyrody "Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego".

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjęła działania, mające na celu przywrócenie walorów krajobrazowych rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”. W ramach zaplanowanych prac jest wycięcie drzew i krzewów zasłaniających skały, a pozyskane drewno zostanie pozostawione do naturalnego rozkładu. Projekt jest realizowany przy współpracy Wójta Gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Kołaczyce.

 • Podsumowanie III edycji międzyszkolnego konkursu przyrodniczego „Obszary chronione województwa podkarpackiego”.

  W dniu 29 stycznia 2015 roku w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie odbył się II etap III edycji międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych „Obszary chronione województwa podkarpackiego”, który został objęty patronatem przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Do pierwszego etapu zgłosiło się 22 uczniów z 8 szkół. Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranym parku narodowym lub krajobrazowym województwa podkarpackiego.

 • Podsumowujące spotkanie konsultacyjne "Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan".

  W dniu 29 stycznia 2015 r. w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” k. Jasła odbyło się piąte spotkanie konsultacyjne, podsumowujące wypracowanie strategii zrównoważonego rozwoju Turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan (na lata 2014-2020). Organizatorem spotkania było stowarzyszenie „Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna, a skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządowych, przewodniczących rad, przedstawicieli lasów państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych, pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

 • Kolędy w Jaśliskach.

  Już po raz trzeci w jaśliskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi odbył się Noworoczny Koncert Chórów „Jaśliskie Kolędowanie”. W niedzielne popołudnie 25 stycznia 2015 r. zgromadzona licznie publiczność wysłuchała najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu czterech chórów z Polski i Słowacji.

 • Etap parkowy konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 16 stycznia 2015 roku odbył się III etap (parkowy) Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących dwa parki krajobrazowe - Czarnorzecko-Strzyżowski i Jaśliski. Udział w nim wzięły drużyny szkolne z Gimnazjów we Frysztaku i Domaradzu oraz Jaślisk i Tylawy. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test składający się z 25 pytań, zaś końcowa ocena drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków.

 • Informacja.

  Informujemy, że dzień 2 stycznia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za ekwiwalentnym odpracowaniem w sobotę 17 stycznia 2015 r.

 • Wigilia w Domu Dziecka w Żyznowie.

  W dniu 21 grudnia 2014 r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wziął udział w wieczorze wigilijnym zorganizowanym w Domu Dziecka w Żyznowie. Przed uroczystą kolacją wychowankowie domu dziecka wystawili jasełka i śpiewali kolędy. Po zakończeniu przedstawienia Pani Dyrektor, wychowankowie, wychowawcy i zaproszeni goście podzielili się symbolicznym opłatkiem i składali sobie życzenia. Następnie odbyła się wspólna uroczysta wigilia, która była podsumowaniem tego tradycyjnego wieczoru.

 • Posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W dniu 15 grudnia 2014 r. odbyło się w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu działalności Rady za okres minionej kadencji 2009-2014 oraz działalności Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w roku 2014. Na zaproszenie Rady w posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Ochrony  Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Etap gminny konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 12 grudnia 2014 roku odbył się II etap ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Udział w nim wzięły drużyny gimnazjalistów z Gimnazjum we Frysztaku i Stępinie. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test składający się z 25 pytań, zaś końcowa ocena drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków. W zmaganiach konkursowych najlepsi okazali się uczniowie z gimnazjum we Frysztaku, którzy zdobyli 184 punkty i to oni wezmą udział w III etapie /parkowym/ konkursu.

 • Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej "Prządki – Zamek Kamieniec" w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

  Zakończył się remont i prace modernizacyjne ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej "Prządki – Zamek Kamieniec" w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Dzięki pracom remontowym ścieżka stała się bardziej atrakcyjna dla turystów. Zmodernizowana została cała infrastruktura ścieżki. Na jej początku ustawiono nową tablicę z głównymi informacjami o trasie wraz z mapą. Na 6 przystankach umieszczono nowe tablice z ciekawymi informacjami nt. przyrody, lasów, prehistorii i geologii.

 • Konferencja „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego”.

  W hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie w dniu 11 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja „ Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego”. Podczas konferencji podsumowano działania Stowarzyszenia „Pro Carpathia” i dziesięciu instytucji z Polski oraz jedenastu z Ukrainy w zakresie turystyki uzdrowiskowej na terenie pogranicza polsko – ukraińskiego.

 • V SPOTKANIE MEDIACYJNE NATUROWEJ GRUPY ROBOCZEJ w obszarze NATURA 2000 BIESZCZADY.

  W dniu 5 grudnia 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań” w Cisnej odbyło się V spotkanie Naturowej Grupy Roboczej w obszarze Natura 2000 BIESZCZADY PLC180001, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Było to ostatnie ze Spotkań mediacyjnych Naturowej Grupy Roboczej zaplanowanych na obszarze Natura 2000 BIESZCZADY PLC180001.

 • Warsztaty tematyczne „KARPATY ŁĄCZĄ”.

  W dniu 4 grudnia 2014 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w warsztatach tematycznych poświęconych strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan. Spotkanie konsultacyjne podzielone było na IV warsztaty tematyczne, których organizatorem była Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony”. Każdy z warsztatów miał inną tematykę.

 • Dewastacja punktu widokowego w Czarnorzekach.

  W 1997 roku utworzony został punkt widokowy Czarnorzeki Dział. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wykonał i zamontował wówczas tablicę z panoramą Beskidu Niskiego i ławkę, opracował i wydał przewodnik po ścieżce Czarnorzeki – Dział, który został wznowiony w 1999 roku. Ze względu na dewastację w 2010 roku Zespół przeprowadził kapitalny remont infrastruktury punktu widokowego. Wykonano i zamontowano nowy stojak z tablicą przedstawiającą panoramę Beskidu Niskiego, ławkę oraz zakupiono kosz na śmieci. Po kolejnym akcie wandalizmu przeprowadzono powtórny remont w 2013 roku, odmalowano infrastrukturę i umieszczono nową tablicę.

 • IV SPOTKANIE MEDJACYJNE NATUROWEJ GRUPY ROBOCZEJ w obszarze NATURA 2000 BIESZCZADY.

  W dniu 20 listopada 2014 r. w Cisnej odbyło się już IV spotkanie Naturowej Grupy Roboczej Bieszczady, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jako członek NGR, lokalne społeczeństwo i przedstawiciele zainteresowanych instytucji i fundacji.

 • Spotkania konsultacyjne Zespołu Lokalnej Współpracy w sprawie obszarów Natura 2000.

  W związku trwającymi pracami dotyczącymi sporządzania planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 i Magurskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu „Wykonanie projektów planów ochrony dla obszarów Ostoi Magurskiej PLH180001 i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Beskid Niski PLB180002 w dniu 12 i 14 listopada 2014 r. odbyły się spotkania konsultacyjne członków Zespołu Lokalnej Współpracy.

 • III SPOTKANIE MEDIACYJNE NATUROWEJ GRUPY ROBOCZEJ w obszarze Natura 2000 BIESZCZADY.

  W dniu 7 listopada 2014 roku w Baligrodzie odbyło się III spotkanie Naturowej Grupy Roboczej w Obszarze Natura 2000: Bieszczady PLC180001. Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem poprzedniego posiedzenia i omówieniem sprawozdania z Lutowisk. Ekspert ds. ochrony środowiska w prezentacji multimedialnej przedstawił problemy i zgłoszone propozycje rozwiązań wokół trzech bloków tematycznych: wilki, niedźwiedzie i bobry. Ponadto poruszono temat zwiększającej się populacji lisa przenoszącej choroby zakaźne.

 • Informacja.

  Informujemy, że dzień 10 listopada 2014 r. jest w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świateczny 1 listopada 2014 r. przypadający w sobotę.

 • Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

  W dniu 27 października 2014 roku w Ubli odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Podczas posiedzenia Rada Koordynacyjna uzupełniła o istotne treści Porozumienie zawarte w dniu 15 listopada 2013 roku, które będzie obowiązywać do 15 listopada 2023 roku. W trakcie spotkania zaplanowano również wspólne inicjatywy na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”, ukierunkowane na realizację trzech celów.

 • Podsumowanie IV Edycji Konkursu Fotograficznego.

  W dniu 31 października 2014 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IV Edycji Konkursu Fotograficznego „Przyroda i krajobraz w Karpackich Parkach Krajobrazowych” oraz wręczenie nagród i upominków.

 • XV Sejmik Ekologiczny w Węglówce.

  W dniu 28 października 2014 roku w Zespole Szkół w Węglówce odbył się XV Sejmik Ekologiczny na temat „Pszczoła - Przyjacielem Człowieka”, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Narada Techniczno-Gospodarcza dla Nadleśnictwa Stuposiany i Lutowiska.

  W dniu 27 października 2014 r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Naradzie Techniczno-Gospodarczej dla Nadleśnictwa Stuposiany i w dniu 28 października 2014 r. dla Nadleśnictwa Lutowiska. W czasie obrad przedstawiono analizę gospodarki leśnej za poprzedni okres gospodarczy w oparciu o referaty Nadleśniczych Nadleśnictwa Stuposiany i Lutowiska, koreferaty Wykonawców projektu planu urządzania lasu przedstawionego wraz z oceną odziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonywanych zgodnie z dotychczasowym planem urządzania lasu.

 • Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  W dniu 25 października 2014 roku przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015  Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość połączona była z obchodami jubileuszu 10 – lecia Uniwersytetu. Z tej okazji zostały wręczone zasłużonym działaczom i słuchaczom Uniwersytetu, dyplomy, listy gratulacyjne i wyróżnienia.

 • Posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.

  W dniu 17 października 2014 roku w Mucznem odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • II SPOTKANIE MEDIACYJNE NATUROWEJ GRUPY ROBOCZEJ w obszarze Natura 2000 BIESZCZADY PLC180001.

  W dniu 23 października 2014 roku w Lutowiskach odbyło się drugie z pięciu Spotkań mediacyjnych Naturowej Grupy Roboczej zaplanowanych na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001 w ramach realizacji działań polegających na pełnieniu funkcji Moderatora w procesie konsultacji społecznych związanych tematycznie z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 na pięciu wybranych obszarach Natura 2000 objętych projektem Life nr 10 INF PL 677.

 • Posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.

  W dniu 17 października 2014 roku w Mucznem odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • „Film inspiracją do rozwoju regionu”.

  W Sali Kongresowej Hotelu Rzeszów w dniu 23 października 2014 roku odbyło spotkanie „Film inspiracją do rozwoju regionu” zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli głównych instytucji regionalnych i lokalnych, organizacji turystycznych, przedsiębiorstw z branży filmowej i turystycznej, instytucji okołobiznesowych, uczelni oraz instytucji kultury z województwa podkarpackiego.

 • Warsztaty „W harmonii z naturą”.

  W dniach 23-24 października 2014 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w dwudniowych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY w ramach projektu „W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej”. Warsztaty składały się z dwu modułów tematycznych. Moduł I: Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej. Moduł II: Ekonomiczne wykorzystanie ekosystemów i bioróżnorodności.

 • I spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej w Kluszkowcach.

  W dniach 21-22 października w Kluszkowcach nad Zalewem Czorsztyńskim odbyło się pierwsze spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej, powołanej w ramach projektu Karpaty Łączą. Zadaniem Grupy będzie przygotowanie projektu Krajowego Planu Działań (KPD) dla wdrażania po stronie polskiej postanowień Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej do Ramowej Konwencji Karpackiej.

 • Współpraca z CHKO Vychodne Karpaty.

  W dniu 21 października 2014 roku pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie złożyli wizytę w siedzibie CHKO Vychodne Karpaty w Medzilaborcach na Słowacji, która jest rezultatem podpisanej w 2012 roku umowy o współpracy. Jednym z punktów programu była prezentacja „Karpackie Parki Krajobrazowe w Systemie Ochrony Przyrody”, która została przedstawiona około 30 uczniom Liceum w Medzilaborcach.

 • Konferencja w Ośrodku Caritas w Myczkowcach.

  W dniu 18 października 2014 r. przedstawiciel  Zespołu uczestniczył w VIII Spotkaniu Ekumenicznym w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Podczas spotkania odbyła się sesja naukowa pod tytułem „Okruchy historii w 100 rocznicę wybuchu i działań I wojny światowej w Karpatach”. 

 • Agenda V Komitetu Sterującego.

  W dniu 16 października 2014 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzeniu V Komitetu Sterującego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w którym uczestniczył p.o. Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach na obszarze województwa podkarpackiego poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji zwierząt.

 • RUSZA XIV EDYCJA KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” rok szkolny 2014/2015

  W związku z rozpoczęciem XIV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" rok szkolny 2014/2015 zapraszamy do udziału uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Zespołu do dnia 24 października 2014 roku.

   

 • Obchody "Święta Drzewa" w Gminie Wojaszówka.

  W dniu 10 października 2014 roku przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wziął udział w obchodach "Święta Drzewa" w Gminie Wojaszówka. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich, której uczniowie przygotowali okolicznościowy program artystyczny i gdzie zorganizowano międzyszkolny quiz wiedzy o drzewach o tytuł "Przyjaciela Drzew" i konkurs plastyczny "Liście Jesieni".

 • Komunikat o przebiegu IV edycji Konkursu Fotograficznego.

  W dniu 8 października 2014 r. odbyło się posiedzenia Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów IV edycji konkursu fotograficznego „PRZYRODA I KRAJOBRAZ W KARPACKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”. Organizatorzy - Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym nr 14 w Krośnie informują, że w regulaminowym terminie do 30 września 2014 roku prace konkursowe nadesłało 8 szkół z województwa podkarpackiego.

 • Obchody Światowego Dnia Turystyki.

  W dniu 4 października 2014 r. na stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie koło Cisnej odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli, jaką odgrywa turystyka w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie. Ważnym punktem Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki było uhonorowanie osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju regionalnej turystyki.

 • IV Rajd Ekoturystyczny „Pieczonego Ziemniaka”.

  W dniu 3 października 2014 r. odbył się kolejny już IV Rajd Ekoturystyczny „Pieczonego Ziemniaka”. Miejscem tegorocznego rajdu był Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – Nadleśnictwo Baligród. Trasa rajdu wiodła ścieżką przyrodniczą do najgrubszej jodły „Lasumiła” w Jabłonkach oraz ścieżką dydaktyczno - przyrodniczą przez rezerwat przyrody „Gołoborze” w Rabem. Organizatorem rajdu był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przy współpracy z PTTK Oddział w Krośnie, a celem było zaprezentowanie młodzieży ciekawych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

 • Zajęcia terenowe dzieci z Łęk Dukielskich.

  W dniu 30 września 2014 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich zwiedziły zamek Kamieniec w Odrzykoniu, z którego przeszły trasą ścieżki przyrodniczej w okolice rezerwatu przyrody „Prządki im. Prof. Henryka Świdzińskiego”.

 • Pierwsza tura spotkań ZLW dla obszaru Natura 2000 Bieszczady.

  W związku z rozpoczęciem prac nad opracowywaniem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 odbyła się pierwsza tura spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy. W ramach tych spotkań odbyły się dwie konferencje w dniach 29 i 30 września 2014 roku.

 • XXI akcja „SPRZĄTANIA ŚWIATA 2014”.

  W miesiącu kwietniu 2014 r. ruszyła coroczna, największa w Polsce akcja ekologiczna „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014” do której zostało zaproszonych ok. 80 szkół z terenów parków krajobrazowych położonych w województwie podkarpackim. W dniu 26 września 2014 roku w Sanoku odbył się podkarpacki finału XXI akcji „SPRZĄTANIA ŚWIATA 2014”, pod hasłem „TURYSTO SZANUJ ŚRODOWISKO”.

 • XXXIII Międzynarodowa Konferencja MRB "KW".

  W dniach 18-20 września 2014 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja na temat „Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach”. Spotkaniesłużyło wymianie doświadczeń w skali Karpat i innych regionów Europy. Podczas Konferencji wygłoszono referaty dotyczące funkcji korytarzy ekologicznych oraz wpływu czynników antropogenicznych na rozmieszczenie niedźwiedzi brunatnych, żubrów i innych ssaków. W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa po Bieszczadzkim Parku Narodowym, Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym Doliny Sanu. Problematyką sesji terenowej były „Problemy zachowania integralności ostoi dużych drapieżników w Bieszczadach”.

 • XLIV Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów.

  W dniu 19 września 2014 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w XLIV Ogólnopolskim Dukielskim Zlocie Turystów organizowanym przez PTTK Oddział w Krośnie po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy Zlotu przeszli trasę pieszą na szczyt Beskidu Niskiego - Kamień /857 m. n. p. m./ znajdujący się na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w rezerwacie przyrody „Kamień nad Jaśliskami”.

 • Prelekcja w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 11 września 2014 roku w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju specjalista ds. edukacji Zespołu przeprowadził prelekcję na temat „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w systemie ochrony przyrody województwa podkarpackiego”. Oprawą spotkania była wystawa miniatur budownictwa sakralnego z terenu naszego województwa autorstwa Pana Jana Marczaka.

 • Współpraca Zespołu z Izbą Pamięci w Szufnarowej.

  W dniu 10 września 2014 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Izbą Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”  w Szufnarowej. Współpraca realizowana będzie poprzez: wzajemne promowanie walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i przyrodniczych terenu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Zlot Samochodów Terenowych w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym

  W dniu 31 sierpnia 2014 r. pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w wyjeździe patrolowym na teren Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w związku z odbywającym się tam kolejnym Zlotem Samochodów Terenowych „4x4” Czarnorzeki-Korczyna.

 • Promocja monografii Jaślisk.

  W dniu 10 sierpnia 2014 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w Lipowcu odbyła się uroczysta promocja monografii „Jaśliska. Dzieje miasteczka i okolicy”. Publikację opracował Pan Artur Bata z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolicy a współpartnerem Projektu był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Druga ogólnopolska edycja Wielkiego Dnia Pszczół w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 8 sierpnia 2014 r. po raz pierwszy został zorganizowany Wielki Dzień Pszczół. Włączając się w ogólnopolską akcję Zespół zaprosił uczestników półkolonii z Wrocanki do udziału w spotkaniu edukacyjnym z mistrzem pszczelarskim Panem Stanisławem Ciupą. Dzieci dowiedziały się m.in. jak ważne są pszczoły dla naszego otoczenia, jak je chronić i jak wykorzystać owoc ich pracy – miód. Miały też okazję spróbować miodu wielokwiatowego.

 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na „Agrobieszczadach 2014”

  W dniach 2-3 sierpnia 2014 r. odbyła się w XIX edycja Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa „Agrobieszczady 2014”. Tegoroczne targi przebiegały pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zaproszenie do wzięcia udziału w targach otrzymał również Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Podczas dwóch dni wakacyjnego, słonecznego weekendu stoisko Zespołu odwiedziło wielu zwiedzających, zainteresowanych przyrodą, kulturą i historią parków krajobrazowych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku pracownicy ZKPK w Krośnie rozdawali bezpłatne materiały o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

 • Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na polskaekologia24.pl.

  Sam zaplanuj wypoczynek! Odkryj najciekawsze miejsca w Polsce. Sprawdź mapę miejsc, listę atrakcji, archipelagi szlaków i gospodarstw agroturystycznych. Festyny, zabytki, zakopane skarby, duchy na zamku…Wypoczynek dla aktywnych! – kajaki, rowery, nordic walking…Edukacja ekologiczna – akcje edukacyjne, wydarzenia, imprezy…A już wkrótce odkryjesz z nami żywność regionalną – nowe smaki receptury, tradycje. Znajdziesz producentów zdrowiej żywności.

 • Prelekcja i konkurs przyrodniczy w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

  W dniu 10 lipca 2014 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 10-ciu osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie i Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne.

 • Warsztaty edukacyjne w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  W dniach 2-5 lipca 2014 roku pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w warsztatach terenowych: „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych parków narodowych położonych na obszarze Natura 2000 do celów turystyki i edukacji na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

 • IV Plener malarski „Lato w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym”.

  W dniach 1-5 lipca 2014r. w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Stępinka” w Stępinie odbył się IV Plener Malarski – „Lato w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym", którego organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W plenerze uczestniczyli zaproszeni artyści z Polski południowo – wschodniej.

 • Targi Boguchwała 2014.

  W dniu 29 czerwca 2014 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Targach Dni Otwartych Drzwi zorganizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale połączonych z XVI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

 • Konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce” w Krakowie.

  W dniu 27 czerwca 2014 roku w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie odbyła się konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce” była to konferencja podsumowująca projekt „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”.

 • Jubileusz Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  W dniu 26 czerwca 2014 roku przedstawiciel Zespołu uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2013/2014 a jednocześnie jubileuszu 10-lecia działalności Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • Lustracja rezerwatu przyrody „Zakole” .

  W dniu 9 czerwca 2014 roku pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Nadleśnictwa Stuposiany dokonali lustracji rezerwatu przyrody „Zakole. Obejmuje on ochroną rzadki element krajobrazu jakim jest torfowisko wysokie. Powstaje ono pod wpływem nieruchomych wód opadowych, ubogich w składniki pokarmowe.

 • Projekt „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”

  W styczniu 2014 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

 • Leśny Dzień Dziecka w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Hrendówka”

  W dniu 2 czerwca 2014 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Hrendówka” zorganizowano już po raz dziesiąty Leśny Dzień Dziecka. Spotkały się delegacje z 18 szkół i zaproszeni goście w tym p.o. dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie Pan Łukasz Piróg. W program uroczystości wpleciony został wątek podwójnego jubileuszu, poprzez projekcję filmu „90 lat Lasów Państwowych" i występ uczniów klas zerowych z ZSP w Zarszynie.

 • Obchody Dnia Dziecka w Jaśliskach

  W dniu 31 maja 2014 r. na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w gminie Jaśliska zorganizowano obchody Dnia Dziecka, w których uczestniczył pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Dzień Dziecka z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

  Tradycyjnie w dniu 2 czerwca 2014 r. z okazji Dnia Dziecka Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie był organizatorem terenowych zajęć edukacyjnych dla podopiecznych Domu Dziecka w Żyznowie. Dzień był tak zaplanowany, aby dzieci mogły połączyć edukację z wypoczynkiem na świeżym powietrzu i poczęstunkiem przy ognisku.

 • Porozumienie o współpracy z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

  W dniu 23 maja 2014 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie reprezentowanym przez p.o. dyrektora Pana Łukasza Piroga a Panem Bohdanem Goczem Prezesem Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 • Uroczystości 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli.

  W sobotę 31 maja 2014 w Dukli odbyły się główne  uroczystości Roku Jubileuszowego obchodzonego z okazji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli, patrona Polski. Uroczystej mszy św. przewodniczył metropolita przemyski abp Józef Michalik, a homilię wygłosił metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, który przypomniał postać i życie św. Jana z Dukli, mówiąc o kolejnych etapach, które doprowadziły go do świętości.

 • Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie.

  W dniu 22 maja 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbył się finał XXII Turnieju Wiedzy Ekologicznej młodzieży z 8 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Rymanów i zaproszonej młodzieży z Gimnazjum w Jaśliskach. Organizatorem Turnieju był Gminny Ośrodek  Kultury w Rymanowie  oraz Gmina Rymanów a w procesie przygotowania jego uczestników oprócz pedagogów  brało udział kilku współorganizatorów – Nadleśnictwo Rymanów, Koło Łowieckie „Ryś”, Polski Związek Wędkarski, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rymanowie i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Apel z okazji Dnia Ziemi w Tylawie.

  W dniu 15 maja 2014 roku  w Zespole Szkół Publicznych w Tylawie odbył się apel z okazji Dnia Ziemi podczas którego dzieci zaprezentowały przygotowany tematyczny program artystyczny.

 • III Rajd Nordic Walking

  W dniu 12 maja 2014 r. odbył się III Rajd Nordic Walking organizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego trasą ścieżki przyrodniczej do „Wodospadu Trzy Wody”. 

 • "Strażnicy Puszczy Karpackiej"

  W dniach 12-13 maj 2014 r. w miejscowości Chyrowa odbyło się szkolenie organizowane przez Fundację Dziedzictwa Przyrodniczego dotyczące poradnictwa obywatelskiego z zakresu monitoringu instytucji publicznych i skutecznej ochrony przyrody Puszczy Karpackiej, w którym uczestniczył pracownik ZKPK w Krośnie.

Strona 2 z 5
 • Data aktualizacji: 2017-04-25 08:36
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 682 841