Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

VII posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne”.

W dniu 24 lipca 2015 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej –korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach na obszarze województwa podkarpackiego poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji zwierząt. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego przedstawiono stan zaawansowania realizacji projektu: w zakresie wykonania map korytarzy migracyjnych,  kwestię  kontynuowania prac terenowych oraz przedstawiono problemy związane  z realizacją projektu. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest jednym  z partnerów projektu. W posiedzeniu Komitetu uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  • Data aktualizacji: 2018-06-20 12:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 149 098