Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

IX Konferencja Ekologiczna.  

2
3

Organizatorem IX Konferencji Ekologicznej  był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS. Temat tegorocznej edycji brzmiał : „Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie”. Celem konferencji było przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz dorosłych. Podczas konferencji uczestnicy  mieli okazję poznać funkcję martwego drewna dla ekosystemu, jego znaczenie dla mikroorganizmów, owadów, roślin i zwierząt oraz sposoby postępowania z martwym drewnem w lasach. Wykłady prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, PWSZ w Krośnie, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz leśnicy. W IX Konferencji Ekologicznej pn. „Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie” uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 

 

                                                                                             

 

   

  • Data aktualizacji: 2020-07-21 14:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 525 722