Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w związku ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001.

      W dniu 27 czerwca 2018 r. przedstawiciel  Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Komańczy w spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy w związku ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001.Organizatorem spotkania w Komańczy  była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz firma Krameko sp. z o.o. w Krakowie. 

W pierwszej części spotkania przedstawiono projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady  tj. opis granic obszaru, zagrożenia, warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony, wskazania do zmian w studiach i planach).

  W drugiej części spotkania przedstawiono projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady  tj. działania ochronne, wskaźniki właściwego stanu ochrony, monitoring działań ochronnych, monitoring stanu ochrony.

W trzeciej części  poszczególni  uczestnicy spotkania przedstawili swoje wnioski , które były podstawą do dyskusji. Następnie  podsumowano i zakończono spotkanie .

  • Data aktualizacji: 2021-01-04 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 079 210