Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Kompendium wiedzy

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Podsumowanie projektu - „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”.

Zorganizowana w dniach 4-5 październik 2018 r. konferencja była podsumowaniem projektu „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”, który jest realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu, realizowanego w latach 2016-2019, jest edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz czynna ochrona siedlisk naskalnych, płazów i gadów oraz popielnicowatych występujących na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski. Konferencja zgromadziła liczne grono przyrodników, naukowców, samorządowców oraz pracowników parków krajobrazowych z kilku województw. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie reprezentował Dyrektor Pan Łukasz Piróg. 

  • Data aktualizacji: 2020-08-05 14:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 546 785