Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

Z okazji obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w dniu 29 stycznia 2019r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na zaproszenie Muzeum Podkarpackiego w Krośnie wziął udział w prelekcji Bartosza Duszyńskiego pt. „HISTORIA ŻYDÓW W POLSCE”. Została ona wygłoszona w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych. Prelegent bardzo ciekawie opowiadał o historii i życiu Żydów w Polsce, ich religii i wkładzie artystycznym oraz intelektualnym w kulturę Polski, a także ich historię na terenie ziemi krośnieńskiej. Wykładowi towarzyszyła również wystawa zatytułowana „Wszystkie drogi” z Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród oglądających.

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 10:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 090 474