Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Otulina Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

 • Cenne zabytki otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

  Teren Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny należy do obszarów wyróżniających się pięknem i zasobnością krajobrazu kulturowego jako zgrupowanie cennych zabytków. 

 • Przyroda Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

  Walory przyrodnicze otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wynikają ze zróżnicowania budowy geologicznej, interesującej rzeźby terenu, cennych zbiorowisk roślinnych, bogatej fauny oraz zabytków kultury materialnej. Obszar otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w prowincji Karpat Zachodnich i podprowincji Pogórze Śródbeskidzkie.

 • Rezerwat przyrody "Kretówki".

  Rezerwat przyrody „Kretówki” położony jest na terenie otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, utworzony został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa w wielogatunkowym lesie mieszanym”. 

 • Rezerwat przyrody "Cisy w Malinówce".

  Rezerwat przyrody „Cisy w Malinówce”. Przedmiotem ochrony jest naturalne stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata. Rezerwat przyrody „Cisy w Malinówce” położony jest na terenie wsi Malinówka w gminie Haczów. Powierzchnia rezerwatu przyrody wynosi 4,02 ha. 

 • Rezerwat przyrody "Kamera".

  Rezerwat przyrody ,,Kamera” położony na terenie otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 37,65 ha w oddz. 180, 181 a, 183a Leśnictwa Brzostek. Administracyjnie znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, powiat dębicki, gmina Brzostek, miejscowość Smarżowa. 

Strona 1 z 2
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2018-12-06 07:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 624 874