Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Przedszkolaki poznają przyrodę.

  W dniu 6 maja 2016 roku pracownik Zespołu przeprowadził spotkanie edukacyjne z udziałem 49 dzieci w Przedszkolu w Iwoniczu. Dzieci poznały zwierzęta naszych lasów oraz podstawowe zagrożenia dla naszej przyrody.

 • Obchody Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Jaśliskach.

  W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Jaśliskach odbyły się  obchody Dnia Ziemi w których uczestniczyło 240 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Na tę okoliczność młodzież przygotowała tematyczny program artystyczny.

 • Wakacyjna edukacja harcerzy.

  W dniu 15 lipca 2014 roku pracownik Zespołu spotkał się z młodzieżą przebywającą na obozie letnim w Stanicy ZHP Krosno w Woli Michowej. Podczas prelekcji urozmaiconej prezentacją komputerową omówiono walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz zasady przebywania na tym obszarze.

 • Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Wietrznie.

  W dniu 4 grudnia 2014 roku odbyły się zajęcia z dziećmi w Szkole Podstawowej w Wietrznie na temat ochrony przyrody oraz zwierząt naszych lasów. Następnie młodzież gimnazjalna wysłuchała prelekcji na temat form ochrony przyrody oraz walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Karpackich Parków Krajobrazowych.

 • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jodłowej.

  W związku z przekazaniem pod nadzór Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie podkarpackiej części Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w dniu 15 kwietnia 2015 roku odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej w Jodłowej leżącej w sąsiedztwie Parku.

 • Prelekcja o zasadach segregacji odpadów w Krempnej.

  W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Krempnej przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne dla 60 uczniów z klas 0-III. 

 • Dzieci z Chorkówki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 3 grudnia 2014 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych w sali edukacyjnej Zespołu. W programie było zwiedzenie wystawy faunistycznej i etnograficznej, projekcja filmu krajoznawczego oraz rozpoznawanie głosów zwierząt za pomocą tablicy interaktywnej.

 • Wakacyjna edukacja w Lesku.

  W dniu 3 lipca 2015 roku w budynku Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lesku odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z młodzieżą z powiatów: tarnobrzeskiego i stalowowolskiego przebywającą na obozie letnim. 

 • Spotkanie z seniorami w Korczynie.

  W dniu 6 kwietnia 2016 roku w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Korczynie odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z 17 seniorami. 

 • Edukacja ekologiczna i „Sprzątanie Świata” w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

  W dniu 23 października 2014 roku w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej związane z segregacją odpadów i akcją „Sprzątania Świata”. Skazani z zainteresowaniem obejrzeli tematyczne prezentacje opracowane przez młodzież gimnazjalną a nagrodzone w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 • Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrówce na zamku Kamieniec.

  W dniu 12 czerwca 2015 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrówce przebywały na wycieczce w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. W programie była edukacja przyrodniczo–historyczna, prowadzona przez pracownika Zespołu, podczas przejście trasą ścieżki edukacyjnej „Przy Zamku Kamieniec”.

 • Zajęcia edukacyjne w Jabłonicy Polskiej.

  W dniu 26 stycznia 20116 roku pracownik Zespołu spotkał się z grupą 20 uczniów z Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej, którym przedstawił prezentację multimedialną na temat walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w którego otulinie znajduje się ta miejscowość.

 • Edukacja przed etapem wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W ramach przygotowań młodzieży do udziału w  etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeprowadził cykl zajęć edukacyjnych w szkołach  uczestniczących w tej imprezie:

 • Edukacja ekologiczna dzieci w Korczynie.

  W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Korczynie pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z dwiema grupami dzieci (52 uczniów).Starsze dzieci z klasy VI wysłuchały prelekcji na temat wartości przyrodniczych i kulturowych pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie z klas I-III zgromadzeni w świetlicy uczestniczyli w zajęciach na temat ochrony przyrody i środowiska oraz zwierząt żyjących w naszych lasach.

 • Młodzież z Wólki Podleśnej poznaje Jaśliski Park Krajobrazowy.

  W dniu 20 października 2014 r. młodzież gimnazjalna z Wólki Podleśnej zwiedziła ekspozycję faunistyczną w budynku Zespołu a następnie udano się do miejscowości Szklary by przejść trasą ścieżki historyczno – krajobrazowej „Na Węgierskim Trakcie” i poznać walory tej części Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Wisłoku Wielkim.

  W dniu 19 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Wisłoku Wielkim odbyły się zajęcia edukacyjne na temat niektórych zwierząt żyjących w lasach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego na terenie, którego zlokalizowana jest szkoła. W ramach prelekcji omówiono też zasady ochrony oraz postępowania z dzikimi zwierzętami.

 • I Rajd Młodego Ekologa.

  W dniu 11 czerwca 2015 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował dla III klas Szkoły Podstawowej w Dukli wyjście w teren pod nazwą „I Rajd Młodego Ekologa”.

 • Edukacja przyrodnicza i historyczna w programie resocjalizacji osadzonych.

  W dniu 31 marca 2016 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Łupkowie w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 22 skazanych w ramach programu resocjalizacji osadzonych. 

 • Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie.

  W dniu 27 kwietnia 2016 roku w ramach przygotowań do przeprowadzenia XXIV edycji Turnieju Wiedzy Ekologicznej, w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbyła się prelekcja dla 28 uczestników Turnieju z siedmiu gimnazjów z terenu gminy Rymanów.

 • Dzieci z Lubatówki poznają zwierzęta.

  W dniu 15 października 2014 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Orła Białego w Lubatówce odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III na temat ochrony przyrody oraz zwierząt występujących w naszym środowisku.

 • Dzieci z Piotrówki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 21 listopada 20114 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce. Podczas zajęć edukacyjnych zwiedziły wystawę eksponatów faunistycznych a później obejrzały film krajoznawczy.

 • Zajęcia edukacyjne w Gimnazjum w Lubli.

  W dniu 10 czerwca 2015 roku pracownik Zespołu przedstawił młodzieży z Gimnazjum w Lubli walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Spotkanie edukacyjne z młodzieżą gimnazjalną w Zagórzu.

  W dniu 21 stycznia 2016 roku w Gimnazjum w Zagórzu pracownik Zespołu przeprowadził prelekcję dla 50 uczniów na temat znaczenia Karpackich Parków Krajobrazowych w systemie ochrony przyrody województwa podkarpackiego.

 • Edukacja w Szkole w Czarnej.

  W dniu 16 marca 2016 roku w Szkole w Czarnej odbyły się zajęcia ze 100 osobową  grupą uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Pracownik  Zespołu z pomocą prezentacji komputerowej przedstawił formy ochrony przyrody zorganizowane w  województwie podkarpackim oraz wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe Karpackich Parków Krajobrazowych. 

 • Edukacja ekologiczna młodzieży z Domaradza.

  W dniu 1 października 2014 roku młodzież z gimnazjum w Domaradzu zwiedziła stałą ekspozycję faunistyczną Zespołu. Następnie odbyły się zajęcia terenowe na trasie ścieżki historyczno-krajobrazowej „Na Węgierskim Trakcie” (Jaśliski Park Krajobrazowy) zakończone odwiedzeniem kościoła parafialnego w Jaśliskach – sanktuarium Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwanej „Jaśliską”.        

 • Spotkanie edukacyjne w Moszczańcu.

  W dniu 18 marca 2015 roku w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu odbyło się spotkanie edukacyjne pracownika Zespołu z grupą osadzonych. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. W związku z zainteresowaniem słuchaczy tą tematyka przekazano im publikacje promocyjne wydane przez Zespół.

 • Zajęcia w Gimnazjum w Domaradzu.

  W dniu 13 kwietnia 2015 roku w Gimnazjum w Domaradzu odbyły się zajęcia edukacyjne na temat segregacji odpadów. Pracownik Zespołu przy pomocy prezentacji komputerowej przedstawił ogólne zasady gospodarki odpadami a reakcja młodzieży wskazywała, że rozumie ona potrzebę i pożyteczność działań w tym zakresie.

 • Dzieci z przedszkola w Jasionce z wizytą w ZKPK w Krośnie.

  W dniu 8 czerwca 2015 r. siedzibę Zespołu odwiedziła 20-osobowa grupa przedszkolaków wraz z rodzicami z przedszkola w Jasionce. Grupa w drodze powrotnej z pikniku rodzinnego odbywającego się w Rymanowie wstąpiła do siedziby Zespołu.

 • Edukacja przedszkolaków w Korczynie.

  W dniu 11 marca 2016 roku w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Korczynie odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 17 dzieci.

 • Młodzież z Dębicy poznaje Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy.

  W dniu 24 września 2014 roku w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przebywała 33 osobowa grupa młodzieży i opiekunów z Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Pierwszą część zajęć poświęcono zwiedzaniu ekspozycji faunistycznej w siedzibie Zespołu i projekcji filmu krajoznawczego.

 • Dzień Dziecka w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Hrendówka”.

  W dniu 3 czerwca 2015 r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w obchodach XI Leśnego Dnia Dziecka zorganizowanego przez Nadleśnictwo Rymanów na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Hrendówka”.

 • Młodzież z Brzozowa w Jaśliskim Parku Krajobrazowym.

  W dniu 24 czerwca 2015 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia z udziałem młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie.

 • Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Moja Kartka świąteczna–Boże Narodzenie 2015”.

  W miesiącach grudzień 2015 i styczeń 2016 pracownicy ZKPK w Krośnie odwiedzili w Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz Szkołę Podstawową we Frysztaku. Celem wizyty było wręczenie nagród i dyplomów uczniom, których prace zwyciężyły w konkursie „Moja kartka świąteczna - Boże Narodzenie 2015”. 

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Wisowej.

  W dniu 9 marca 2016 roku na terenie podkarpackiej części Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki  w Szkole Podstawowej w Wisowej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem  43 uczniów. 

 • Zabawa i edukacja przyrodnicza dla Dzieci z Domu Dziecka w Białymstoku.

  W dniu 13 sierpnia 2014 roku siedzibę Zespołu odwiedziły dzieci z Domu Dziecka w Białymstoku przebywające na wypoczynku w Iwoniczu Zdroju. Pracownicy Zespołu zorganizowali dla dzieci różne atrakcje mające na celu przybliżenie informacji o parkach krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu oraz rozszerzenie wiadomości przyrodniczych poprzez zabawy edukacyjne w tym „Przyrodnicze Koło Fortuny”.

 • Spotkanie edukacyjne z młodzieżą w Gimnazjum Nr 2 Rzeszowie.

  W dniu 12 marca 2015 roku w Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie odbyły się zajęcia edukacyjne z młodzieżą podczas których pracownik Zespołu przedstawił walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Karpackich Parków Krajobrazowych.

 • Edukacja dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Krośnie.

  W dniu 3 czerwca 2015 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Krośnie uczestniczyły w zajęciach w sali edukacyjnej Zespołu, podczas których zwiedziły wystawę eksponatów faunistycznych oraz obejrzały film przyrodniczy.

 • Edukacja w Zespole Szkół w Kołaczycach.

  W dniu 4 marca 20116 roku w Zespole Szkół w Kołaczycach pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z trzema grupami dzieci /łącznie 344 osoby/. 

 • Dukielskie przedszkolaki obchodzą Dzień Ziemi.

  W dniu 26 kwietnia 2016 roku 175 dzieci z 7 oddziałów Przedszkola w Dukli uczestniczyło w obchodach Dnia Ziemi zorganizowanych przez Zespół wspólnie z Urzędem Miejskim w Dukli.

 • Edukacja dzieci i młodzieży z Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 5 sierpnia 2014 r. odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Tematem spotkania było: omówienie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, zaprezentowanie eksponatów zwierząt występujących w naszych lasach oraz poznanie narzędzi z kącika historyczno-etnograficznego. W pierwszej części zajęć skupiliśmy się na omówieniu w oparciu o prezentację multimedialną zasad segregacji odpadów.

 • Edukacja w Gimnazjum w Cisnej.

  W dniu 20 listopada 2014 roku pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej dla młodzieży Gimnazjum nr 1 im. płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego w Cisnej.

 • Dzieci z Równego w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 1 czerwca 2015 roku na zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczej przebywało 28 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Równem.

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Szufnarowej.

  W dniu 9 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Szufnarowej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w którego otulinie położona jest ta miejscowość. 

 • Zimowisko w Krośnie.

  W dniu 23 lutego 2016 roku  w Osiedlowym Domu Kultury w Krośnie miało miejsce spotkanie pracownika Zespołu z 42 dziećmi  korzystających z zimowiska zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Wygłoszona pogadanka na temat ochrony przyrody i zwierząt naszych lasów spotkała się z dużym zainteresowaniem, licznymi uwagami i pytaniami dzieci.

 • Edukacja ekologiczna i przyrodnicza dzieci z okolic Tarnowa.

  W dniu 23 lipca 2014 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeprowadził prelekcję multimedialną dla uczestników kolonii – dzieci pracowników Zakładów Azotowych z okolic Tarnowa.

 • Zielona Szkoła w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 27 lutego 2015 roku pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z dziećmi z Zespołu Szkół w Nowotańcu w ramach zorganizowanej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju „Zielonej Szkoły”. Dzieci wysłuchały prelekcji na temat ochrony przyrody oraz wybranych zwierząt naszych lasów. W dalszej części podczas spaceru, poznały park, najciekawsze obiekty zabudowy oraz historię uzdrowiska.

 • Rajd z okazji Dnia Dziecka.

  Z okazji Dnia Dziecka w dniu 30 maja 2015 roku Zespół zorganizował rajd dla wychowanków Domu Dziecka w Żyznowie. Dzieci podczas pieszej wędrówki poznały okolice rezerwatu przyrody „Przełom Jasiołki” utworzonego na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Po trudach wyprawy mogły się zrelaksować przy ognisku na polu namiotowym w Stasianie.

 • Terenowe zajęcia edukacyjne z udziałem młodzieży z Domaradza.

  W dniu 19 czerwca 2015 roku młodzież z Gimnazjum w Domaradzu wspólnie z pracownikiem Zespołu przebywała na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu było obejrzenie na terenie Woli Komborskiej pomników przyrody nieożywionej.

 • Edukacja podczas ferii zimowych.

  W dniu 22 lutego 2016 roku pracownik Zespołu udał się do Ośrodka Wypoczynkowego w Rudawce Rymanowskiej by spotkać się z grupą 25 dzieci przebywających na zimowisku zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu. 

 • Uczniowie z Tarnowa na edukacji ekologicznej.

  W dniu 8 lipca 2014 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odwiedziły dzieci z okolic Tarnowa przebywające na kolonii letniej w ośrodku PCK Rymanów Zdrój. Pracownicy Zespołu przygotowali dla dzieci ciekawą ofertę edukacyjną połączoną z prezentacją multimedialną i zabawami edukacyjnymi.

 • Finał Turnieju Wiedzy ekologicznej w Rymanowie.

  W dniu 20 maja 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbył się finał XXIII Turnieju Wiedzy Ekologicznej uczniów klas I-III z 7 gimnazjów z terenu gminy Rymanów.

 • Spotkanie w Zdyni.

  W dniu 21 listopada 2015 roku pracownik Zespołu uczestniczył w spotkaniu stowarzyszenia „Miłośników Beskidu Niskiego” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Zdyni. 

 • Pogadanka o przyrodzie w Szkole Podstawowej w Makowiskach.

  W dniu 3 lutego 2016 roku pracownik Zespołu przeprowadził pogadanki na temat zwierząt naszych lasów  i walorów przyrodniczych Karpackich Parków Krajobrazowych dla  37 dzieci w dwóch grupach wiekowych, w Szkole Podstawowej w Makowiskach. Na koniec spotkania dzieci otrzymały materiały edukacyjno-promocyjne.

 • Edukacja przyrodnicza dzieci.

  W  dniu 22 lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dukli pracownik Zespołu spotkał się z grupą  22 dzieci odpoczywających na półkolonii w ramach ferii zimowych. W przedstawionej prezentacji poruszono tematykę ochrony przyrody oraz zwierząt występujących w okolicznych lasach.        

 • Wakacje z edukacją.

  W dniu 3 lipca 2014 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku pracownik Zespołu spotkał się z dziećmi, młodzieżą i opiekunami z okolic Przemyśla (86 osób) przebywających tam na kolonii letniej o profilu turystyczno-krajoznawczym.      

                                                                    

 • Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Długiem.

  W dniu 19 lutego 2015 roku specjalista z Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Długiem. Prelekcji na temat zwierząt naszych lasów wysłuchały dzieci z klas IV-VI. Planowane jest następne spotkanie tym razem z grupą maluchów.

 • IX Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Tylawie.

  W dniu 15 maja 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych w Tylawie odbył się IX Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Ze względu na położenie szkoły na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego do komisji konkursowej zaproszono pracownika Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Do konkurencji przystąpiło 36 uczniów z 7 szkół z terenu gminy Dukla.

 • Młodzi sportowcy w sali edukacyjnej.

  W czasie ferii zimowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli zorganizowano obóz sportowy dla 29 młodych sportowców. Program obozu poszerzono o edukację ekologiczną i zwiedzenie sali edukacyjnej Zespołu. 

 • Edukacja ekologiczna w Wysokiej Strzyżowskiej.

  W dniu 19 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 57 dzieci z klas od 0 do VI. Podczas spotkania pracownik Zespołu przedstawił prezentację na temat zwierząt żyjących w lasach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego oraz zagrożeń środowiska przyrodniczego. 

 • Zajęcia terenowe z młodzieżą z Gimnazjum w Domaradzu.

  Podsumowaniem współpracy edukacyjnej w mijającym roku szkolnym pomiędzy Zespołem a Gimnazjum w Domaradzu była wspólna wycieczka w dniu 24 czerwca 2014 roku do rezerwatu przyrody „Zwiezło” zwanego potocznie Jeziorkami Duszatyńskimi.

 • Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej.

  W dniu 17 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej pracownicy Zespołu przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Grupie młodszych dzieci przedstawiono prelekcję na temat segregacji odpadów i ekologicznego trybu życia a ze starszymi omówiono alternatywne źródła energii.

 • Wyjazd terenowy w ramach Turnieju Wiedzy Ekologicznej.

  W dniu 15 maja 2015 roku uczestnicy Turnieju Wiedzy Ekologicznej szkół gimnazjalnych z terenu gminy Rymanów uczestniczyli wraz z opiekunami w wyjeździe na teren parków krajobrazowych; Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu. W programie było zwiedzanie zagrody żubrów w Mucznem , rezerwatu przyrody „Sine Wiry” oraz cerkwi w Łopience.

 • Prelekcja w Szkole Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej.

  W dniu 18 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej pracownik Zespołu przeprowadził prelekcje dla 17 uczniów na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Edukacja młodzieży gimnazjalnej w Narolu.

  W dniu 19 lutego 2016 roku w Gimnazjum w Narolu odbyły się zajęcia edukacyjne dla 12 uczniów gimnazjów z terenu parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

 • Dzieci z Lubatowej poznają Jaśliski Park Krajobrazowy.

  W dniu 11 czerwca 2014 roku grupa 20 dzieci i opiekunów ze Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II  w Lubatowej uczestniczyła w zajęciach przeprowadzonych w sali edukacyjnej Zespołu. Następnie odbył się wyjazd terenowy do miejscowości Stasiane, gdzie dzieci poznały przyrodę i historię tego terenu podczas przejścia ścieżką przyrodniczą „W Przełomie Jasiołki”.

 • Zakończenie cyklu zajęć edukacyjnych z młodzieżą z LO w Dukli.

  W dniu 18 lutego 2015 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyło się ostatnie spotkanie z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli kończące cykl 6 zajęć na temat parków krajobrazowych w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem czterech parków wchodzących w skład Zespołu.

 • Konkurs z okazji Dnia Ziemi w Równem.

  W dniu 24 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Równem zorganizowano z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi konkurs „Zostań przyjacielem lasu”. Po prelekcji pracownika Zespołu na temat znaczenia i funkcji lasu w życiu człowieka odbył się konkurs z pomocą „koła fortuny”.

 • Zajęcia terenowe z dziećmi z Nowotańca.

  W dniu 8 maja 2015 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowotańcu przebywały na zajęciach terenowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy wyjazdu podziwiali pomnik przyrody ożywionej „Dąb Poganin” przy kościele (dawnej cerkwi) w Węglówce a później przeszli trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Prządki-Zamek Kamieniec”.

 • Spotkanie edukacyjne dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 18 lutego 2016 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie do swojej siedziby zaprosił zwycięskie drużyny etapu parkowego konkursu ogólnopolskiego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Zajęcia w Szkole Podstawowej w Białobrzegach.

  W nawiązaniu do tegorocznej akcji "Sprzątania Świata 2015" w Szkole Podstawowej w Białobrzegach odbyła się prelekcja na temat zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zasad  segregacji odpadów.  W zajęciach uczestniczyło 120 uczniów klas III,IV,V i VI  a  zadawane przez nich pytania świadczą o rozumieniu przez dzieci wagi tego problemu.

 • Dzieci z Iwierzyc w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

  W dniu 4 czerwca 2014 roku grupa 49 osób ze Szkoły Podstawowej w Iwierzycach im Mjr Henryka Sucharskiego zwiedziła teren, najbliżej położonego od tej miejscowości, Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Wietrznie.

  W dniu 30 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Wietrznie odbył się Gminny Turniej Ekologiczny zorganizowany z okazji Dnia Ziemi pomiędzy szkołami w Wietrznie, Głojscach, Równem i Łękach Dukielskich. Dzieci konkurowały w kilku kategoriach: piosenki, ubioru i wiedzy z pomocą koła fortuny/wiedzy przyrodniczej. Przedstawiciel Zespołu uczestniczył w pracy komisji konkursowej.

 • Edukacja przyrodnicza przedszkolaków.

  W dniu 19 czerwca 2015 r. w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbyły się zajęcia z edukacji przyrodniczej dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Dukli. W prelekcji uczestniczyło 22 przedszkolaków, którym przybliżono pojęcie parków krajobrazowych, jako jednej z form ochrony przyrody.

 • Edukacja w Baligrodzie.

  W Szkole Podstawowej w Baligrodzie 6 listopada 2015 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z   53 osobową  grupą dzieci. Tematyka obejmowała zwierzęta żyjące w środowisku wodnym a w szczególności bobry, które rozpowszechniły się w naszym otoczeniu.

 • Uczniowie z Posady Górnej na edukacji w siedzibie Zespołu

  W dniu 4 czerwca 2014 roku uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Posadzie Górnej im. Anny z Działyńskich - Potockiej skorzystali z zajęć edukacyjnych na terenie siedziby Zespołu. Dla uczestników przygotowany był bardzo bogaty program. Obejmował on zwiedzanie kącika etnograficzno-historycznego i sali przyrodniczej z eksponatami, projekcję filmu „Nie pal śmieci” oraz pogadankę na temat gospodarki odpadami.

 • Dzieci z Jedlicza poznają pomniki przyrody.

  W dniu 14 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z zuchami z 11 GZ „Laskowe Orzeszki” na temat wybranych pomników przyrody zlokalizowanych w Karpackich Parkach Krajobrazowych.

 • Harcerki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniach 6 i 9 lutego 2015 roku w Zespole przebywały dwie grupy harcerek wraz z opiekunami z Rzeszowa, Ropczyc i Sędziszowa zrzeszonych w Rzeszowsko-Zabronieckim Związku Drużyn „Quo Vadis”. Spotkanie odbyło się w ramach zimowiska zorganizowanego w Dukli.

 • Prelekcja dla uczestników Turnieju Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie.

  W dniu 29 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie pracownik Zespołu przedstawił prezentację na temat „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w systemu ochrony przyrody w województwa podkarpackiego” dla 28 uczestników Turnieju Wiedzy Ekologicznej szkół gimnazjalnych z terenu gminy Rymanów.

 • Edukacja ekologiczna w Długiem.

  W dniu 12 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Długiem przedstawiciel  Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z grupą 38 uczniów z klas IV-VI. Tematyka prelekcji obejmowała ochronę przyrody oraz charakterystykę zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym a w szczególności biologię bobrów.

 • Edukacja przyrodnicza w Długiem.

  W dniu 4 czerwca 2014 roku pracownik Zespołu przeprowadził pogadankę dla 40 dzieci w Szkole Podstawowej im. J. Stapińskiego w Długiem. Pomimo, że szkoła położona jest poza terenem parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół, dyrekcja szkoły i uczniowie od lat wykazują duże zainteresowanie współpracą.

 • Edukacja w szkołach na terenie gminy Baligród.

  W dniu 7 listopada 2014 roku specjalista ds. edukacji przeprowadził zajęcia edukacyjne w dwóch szkołach podstawowych na terenie gminy Baligród. Dzieciom z Mchawy i Baligrodu przedstawiono prezentację na temat niektórych zwierząt żyjących w naszych lasach i zasad postepowania ze zwierzętami.

 • Edukacja w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

  W dniu 28 kwietnia 2015 roku w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w systemie ochrony przyrody województwa podkarpackiego dla 20 osadzonych. Przedstawiciel Zespołu przekazał też materiały edukacyjno-informacyjne dla słuchaczy.

 • Edukacja w Wysokiej Strzyżowskiej.

  W dniu 5 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr1 w Wysokiej Strzyżowskiej  pracownik Zespołu przeprowadził pogadankę dla 57 uczniów na temat wartości przyrodniczych  występujących na naszym terenie. Dzieci dowiedziały się o zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego i  sposobach jego ochrony. 

 • Spotkanie edukacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 16 lutego 2016 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju odbyło się spotkanie edukacyjne z 70 dziećmi i młodzieżą przebywającymi na kuracji w Uzdrowisku Rymanów. 

 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łężanach - segregacja odpadów.

  W dniu 3 czerwca 2014 roku pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeprowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łężanach. Jest to kolejna szkoła, która skorzystała z możliwości poszerzenia przez uczniów wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów. Słuchacze w czasie zajęć wysłuchali informacji związanych z segregowaniem, odzyskiem i prawidłową utylizacją odpadów.

 • Cykliczne zajęcia z młodzieżą z LO Dukla.

  W dniu 17 grudnia 2014 roku rozpoczął się cykl zajęć edukacyjnych dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Dukli. Na początek uczestnicy zwiedzili wystawę eksponatów faunistycznych oraz nową salę informacyjno – edukacyjną a następnie obejrzeli film o Beskidzie Niskim. Kolejne spotkania będą poświęcone walorom przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym parków krajobrazowych administrowanych  przez Zespół. 

 • Harcerze z Krościenka Wyżnego z wizytą w sali edukacyjnej.

  W dniu 3 lutego 2015 roku w ramach zimowiska zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego, salę edukacyjna Zespołu odwiedziła 50 osobowa grupa młodzieży z Krościenka Wyżnego.

 • Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym.

  W dniu 27 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego związanego tematycznie z Dniem Ziemi. Po prelekcji przedstawiciela Zespołu na temat „Zwierzęta naszych lasów” ogłoszono wyniki konkursu i wręczono upominki jego uczestnikom.

 • Dzieci z Dukli w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniach 16 i 17 czerwca 2015 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywały dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dukli. Podczas zajęć uzyskały wiedzę o formach ochrony przyrody działających w okolicy ich miejsca zamieszkania, zwiedziły wystawę eksponatów faunistycznych, obejrzały film przyrodniczy oraz z pomocą tablicy tematycznej rozpoznawały głosy zwierząt.

 • Zajęcia edukacyjne i terenowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dukli

  W dniu 29 maja 2014 roku, pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie gościli w swojej siedzibie 41 uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej w Dukli. Zajęcia edukacyjne przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy obejmował zajęcia edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, gdzie poprzez prezentację multimedialną a następnie zajęcia praktyczne uczniowie ćwiczyli zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz zwiedzanie siedziby Zespołu.

 • Obchody Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Równem.

  W dniu 24 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Równem z okazji Dnia Ziemi odbył się ogólnoszkolny konkurs na który składały się prace plastyczne, tematyczne inscenizacje i eliminacje z pomocą koła fortuny wiedzy przyrodniczej. Przedstawiciel Zespołu przedstawił prezentację na temat „Funkcje lasu” oraz brał udział w pracy komisji konkursowej.

 • Prelekcja w Gimnazjum w Przybówce.

  W dniu 15 września 2015 roku specjalista ds. edukacji  Zespołu spotkał się z 32 osobową grupą uczniów Gimnazjum w Przybówce. Podczas prelekcji omówiono walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto szkoła otrzymała zestaw publikacji Zespołu poświęconych temu tematowi.

 • Edukacja w Gimnazjum w Odrzykoniu.

  W dniu 3 listopada 20115 roku w Gimnazjum w Odrzykoniu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 27 uczniów, którzy wezmą udział w szkolnych eliminacjach ogólnopolskiego konkursu „ Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

 • Finał konkursu „Obszary chronione województwa podkarpackiego” w Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie.

  W dniu 28 stycznia 2016 roku w Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie odbył się finał konkursu przyrodniczego „Obszary chronione województwa podkarpackiego”, nad którym patronat sprawował Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • Edukacja przedszkolaków

  W dniu 28 maja 2014 r. pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Miejskim „Bajkowa Ósemka” w Krośnie. Podczas zajęć 5-6 latki wysłuchały prelekcji i obejrzały film o zwierzętach wodnych naszych rzek. 

 • Zajęcia edukacyjne dla wychowanków z Domu Dziecka.

  W dniu 30 stycznia 2015 roku z prelekcji w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie skorzystała grupa 8 wychowanków z Domu Dziecka w Krośnie. Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się krótkim wstępem prezentującym najważniejsze informacje o parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół, w tym walory środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 • Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogach w sali edukacyjnej.

  W dniu 23 kwietnia 2015 roku z zajęć w sali edukacyjnej Zespołu skorzystało 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogach. Dzieci zwiedziły wystawę eksponatów faunistycznych, salę informacyjno-edukacyjna oraz obejrzały film przyrodniczy.

 • Prelekcja w Jasielskim Domu Kultury.

  W dniu 12 lutego 2016 roku pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeprowadził prelekcję dla 50 osób zrzeszonych w Klubie Kulturalno -Turystycznym działającym przy Jasielskim Domu Kultury. 

 • Edukacja przyrodnicza dzieci w Markuszowej i Kozłówku.

  W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im.  Wincentego Witosa w Markuszowej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 90 uczniów na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.                                                                                 

Strona 2 z 3
 • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 093 436