Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Warsztaty ornitologiczne w Tyrawie Wołoskiej.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego zorganizowało warsztaty z zakresu edukacji środowiskowej pod hasłem „Przyroda polskich Karpat - jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej”. W spotkaniu które odbyło się   w dniu 18 maja 2016 roku w Tyrawie Wołoskiej licznie uczestniczyli nauczyciele przyrody oraz przedstawiciel Zespołu. Celem spotkania było przekazanie wiedzy, którą OTOP zgromadził w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i  ochrony” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkami Unii Europejskiej.

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Rezerwatu Kalwaria Pacławska i jego otoczenia oraz nad rzekę Wiar gdzie zobaczyć można jedne z najcenniejszych siedlisk Podgórza Przemyskiego. W ten sposób organizatorzy chcieli zainspirować nauczycieli do organizowania wyjątkowych zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży.

 

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 795