Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Wakacyjna edukacja harcerzy.

W dniu 28 lipca 2016 roku pracownik Zespołu spotkał się z 50 osobową grupą harcerzy z Hufca Krosno przebywających na obozie letnim w Stanicy Harcerskiej „Wola” w Woli Michowej. Tematyką prelekcji wzbogaconej prezentacją multimedialną były walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Rozmawiano też szerzej o ochronie przyrody i zasadach przebywania na terenach chronionych oraz o przestrzeganiu porządku i bezpieczeństwa w ruchu turystycznym.

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 13:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 308 502