Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Dzieci z Iwli w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 13 września 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 32 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Iwli. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziły eksponaty faunistyczne (wypreparowane zwierzęta) oraz informacje o ich biologii. Po obejrzeniu filmu o tematyce przyrodnicze dzieciom i ich opiekunom przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu. Dużą ciekawostką dla słuchaczy była możliwosc poznania starych narzędzi używanych kiedyś w gospodarstawach domowych umieszczonych w kąciku historyczno-etnograficznym w siedzibie Zespołu. W ramach promocji przekazano dzieciom i ich opiekunom materiały promocyjne i edukacyjne publikowane przez Zespół.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 093 444