Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja ekologiczna uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie.

W dniu 26 września 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie. Uczniowie zwiedzili wystawę przyrodniczą z eksponatami i wysłuchali komentarza na temat poszczególnych gatunków fauny. Uzupełnieniem prelekcji była możliwość za pomocą tablicy odgłosów usłyszeć wydawane przez niektóre zwierzęta dźwięki.Uczniowie zwiedzili również kącik etnograficzno-historyczny, w którym mogli zobaczyć podstawowe przedmioty, jakimi posługiwali się nasi przodkowie. Następnie oglądnęli film na temat segregacji odpadów oraz szkodliwości ich palenia w nieprzystosowanych do tego piecach. Na zakończenie uczestnikom edukacji i ich opiekunom przekazano materiały edukacyjne i promocyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 787