Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja przyrodnicza i historyczna dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

W dniu 26 września 2016 roku 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie wzięło udział w zajęciach terenowych na trasie ścieżki przyrodniczej „Do złotej studzienki”. Ma ona kształt pętli o długości 4 km i jest miejscem kultu św. Jana z Dukli. Ukazuje również walory przyrodnicze rezerwatu „Tysiąclecia na Górze Cergowej”. Podczas dwugodzinnego przejścia tej trasy dzieci obserwowały górski las, czytały tropy zwierząt, dowiedziały się też o formach, sposobach i celach ochrony przyrody. Ważną częścią edukacji było poznanie miejsca, w którym przebywał pustelnik a później święty Jan z Dukli. Żywa reakcja dzieci na bezpośredni kontakt z przyrodą i historią potwierdziła celowość organizowania tego typu zajęć edukacyjnych.

  • Data aktualizacji: 2020-03-26 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 081 515