Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie na zajęciach w Zespole.

Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie po przejściu trasą ścieżki przyrodniczej „Przy Zamku Kamieniec” utworzonej na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego parku Krajobrazowego przyjechały  w dniu 27 września 2016 roku do siedziby Zespołu by kontynuować edukację. Grupa 40 dzieci i 6 opiekunów obejrzała ekspozycję faunistyczną opatrzona komentarzem na temat zwyczajów i życia poszczególnych zwierząt. Obejrzały też filmy rysunkowe na temat szkodliwości hałasu i zanieczyszczania odpadami terenów leśnych. Dużą radość sprawiło dzieciom odgadywanie nazw zwierząt w oparciu o opisy i poznanie ich tropów za pomocą tablic edukacyjnych w terenowej bazie edukacyjnej. Dzieci i opiekunowie otrzymali również materiały edukacyjno-promocyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-26 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 081 471