Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Węglówce i Łękach Strzyżowskich.

W dniu 9 listopada 2016 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził prelekcję o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Węglówce dla grupy 38 dzieci a następnie w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich dla 100 uczniów. Pogadanka miała na celu przekonanie dzieci o  potrzebie  ochrony przyrody oraz wyjaśnienie zasad i sposobów jej prowadzenia. Omówienie biologii niektórych zwierząt leśnych w kontekście wzajemnych powiązań i zależności spotkało się z zainteresowaniem słuchaczy i ich relacjami z własnych spotkań z mieszkańcami lasów terenu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.  Spotkania zakończyło przekazanie dzieciom publikacji promujących parki krajobrazowe a dla szkół pojemników do segregacji odpadów z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie plastycznym w ramach XXIII akcji „Sprzątanie Świata-Polska” Podkarpacie 2016. 

  • Data aktualizacji: 2020-03-26 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 081 560