Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Zajęcia przyrodnicze dla dzieci z Jaszczurowej.

W dniu 24 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 21 słuchaczy. Omówiono formy ochrony przyrody funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego, w tym Karpackie Parki Krajobrazowe. Szczególną uwagę poświęcono Czarnorzecko-Strzyżowskiemu Parkowi Krajobrazowemu w otulinie, którego położona jest szkoła. Edukację połączono z wręczeniem dyplomów i upominków uczniom biorącym udział w XXIII akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2016” oraz publikacji edukacyjnych pozostałym uczniom.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 790