Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej.

W dniu 12 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiejprzedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z grupą 98 słuchaczy. Podczas prelekcji przedstawiono walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiemu Parkowi Krajobrazowemu, na terenie którego położona jest szkoła. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały informacji o swoich stronach rodzinnych. Spotkanie edukacyjne połączono też z wręczeniem dyplomów i upominków uczniom biorącym udział  w XXIII akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2016” oraz przekazaniem publikacji edukacyjnych pozostałym słuchaczom i szkole.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 818