Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Komborni.

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Komborni odbyły się zajęcia edukacyjne  z udziałem 22 uczniów i ich opiekuna.  Dzieciom przedstawiono prezentację o pobliskim Czarnorzecko- Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, w której zawarto wiedzę  o jego walorach przyrodniczych i kulturowych. Zainteresowanie słuchaczy przyrodą stron rodzinnych przełożyło się na postanowienie o przeprowadzeniu na wiosnę, wspólnej z Zespołem, wiosennej akcji instalowania budek lęgowych. Na koniec dzieciom i szkole przekazano publikacje edukacyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 802