Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Harcerze z Krościenka Wyżnego zwiedzili ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

W dniu 23 stycznia 2017 roku siedzibę Zespołu odwiedzili harcerze z Krościenka Wyżnego. Zwiedzanie rozpoczęto od przybliżenia uczestnikom działalności Zespołu oraz krótkiej charakterystyki parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Następnie za pomocą monitorów dotykowych umieszczonych w sali informacyjno-edukacyjnej, harcerze zapoznali się z opisami roślin, zwierząt i zabytków kulturowych występujących w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół. Ponadto w trakcie zajęć w siedzibie Zespołu przedstawiono uczestnikom spotkania walory środowiska kulturowego prezentując przedmioty codziennego użytku, które dają wyobrażenie o dawnym życiu na wsi oraz wykonywanych pracach w gospodarstwach domowych. W dalszej części zwiedzający mogli zapoznać się z bogactwem przyrody parków krajobrazowych i obejrzeć ekspozycję przyrodniczą. Zajęcia edukacyjne obejmowały również zwiedzanie sali z eksponatami geologicznymi oraz wystawy tymczasowej prezentującej karmniki ekologiczne wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu w ramach zajęć resocjalizacyjnych.

  • Data aktualizacji: 2020-06-22 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 407 589