Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja przyrodnicza w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz.

W dniu 1 marca 2017 roku w Zespole Szkól w Siedliskach-Bogusz odbyły się zajęcia przyrodnicze z dwiema grupami młodzieży. Dzieci ze szkoły podstawowej wysłuchały prelekcji na temat ochrony przyrody i wybranych zwierząt zamieszkujących okoliczne lasy, natomiast młodzież gimnazjalna poznała walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w którego otulinie położone są Siedliska-Bogusz. W prelekcjach łącznie wzięło udział 192 uczniów. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi obserwacjami  zwierząt a częstość tych spotkań dobrze świadczy o stanie tamtejszego środowiska przyrodniczego. Na koniec spotkania młodzieży i szkole przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.

 

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 093 537