Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Makowiskach.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w nawiązaniu do zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Makowiskach odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 30 dzieci z klas od 0 do VI i ich opiekunów. Przeprowadzono pogadankę w oparciu o prezentację multimedialną, w której omówiono przyczyny i historię powstania tego święta. Następnie, za tegorocznym hasłem obchodów „W kierunku natury”, przybliżono dzieciom pojęcie różnorodności biologicznej i działania dla jej zachowania i ochrony. Zachęcano dzieci do oszczędzania energii, wody i segregacji odpadów a propozycja sadzenia drzew została przyjęta do realizacji przez uczestniczących w zajęciach nauczycieli. Mali słuchacze brali czynny udział w tej formie edukacji odpowiadając na pytania prelegenta i dzieląc się własnymi spostrzeżeniami co zostało nagrodzone przekazaniem im gadżetów edukacyjnych wydawanych   przez Zespół.

  • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 329 262