Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja w Szkole Podstawowej w Krasnej.

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Krasnej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 30 dzieci i 3 opiekunów. Położenie tej miejscowości pośrodku Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego ukierunkowało tematykę prelekcji. Pomimo różnego wieku uczestniczących w spotkaniu dzieci, wysłuchały one z zainteresowaniem informacji o przyrodzie, historii i zabytkach z ich stron rodzinnych. Zajęcia zakończyło przekazanie szkole i dzieciom publikacji edukacyjnych i promocyjnych wydanych staraniem Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 234