Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja i czynna ochrona przyrody w Komborni.

W dniu 16 maja 2017 rokupracownik Zespołu poprowadził terenowe zajęcia edukacyjne z udziałem 7 dzieci i opiekuna ze Szkoły Podstawowej w Komborni. Podczas przejście lokalną drogą ze szkoły do parku dworskiego omówiono zagadnienia z zakresu wartości i ochrony starej zabudowy wsi oraz jej znaczenia dla krajobrazu. Następnie tematyka obejmowała biologię oraz zasady ochrony nietoperzy. Podsumowaniem zajęć były działania z zakresu czynnej ochrony nietoperzy polegające na zainstalowaniu 2 budek (schronów) dla nietoperzy na drzewach w parku przy dworze (hotelu) w Komborni.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 854