Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Harcerskie lato z edukacją przyrodniczą.

W dniu 17 lipca 2017 roku w Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z grupą 97 zuchów i harcerzy z Białegostoku. Młodszym słuchaczom przedstawiono prelekcję na temat ochrony przyrody i biologii niektórych zwierząt występujących w naszych lasach, a starszym  przekazano informacje o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, na terenie którego znajduje się obóz. Tematyka spotkań obejmowała też zasady przebywania w terenach chronionych oraz wymogi bezpieczeństwa w ruchu turystycznym. Na koniec uczestnikom zajęć przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu. 

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 803