Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Harcerze z Kutna w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.

W dniu 24 lipca 2017 roku w Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie odbyło się spotkanie przedstawiciela Zespołu z grupą 40 harcerzy i ich 4 opiekunami z Hufca ZHP Kutno przebywającymi tam na obozie letnim. Ze względu na miejsce  pobytu młodzieży tematyka przedstawionej  prezentacji obejmowała walory przyrodnicze i kulturowe Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, zasady przebywania w terenie chronionym oraz bezpieczeństwa w ruchu turystycznym. Zaproponowano też kilka możliwości zwiedzania ciekawych miejsc podczas planowanych wycieczek. Dla słuchaczy przygotowano również zestaw publikacji edukacyjnych Zespołu dotyczących tego terenu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 093 526