Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Prelekcja o lesie w Szkole Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej.

SP Wysoka Strzyzowska

W dniu 6 października 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr  1 im. Św. Jana Kantego  w Wysokiej Strzyżowskiej odbyły się zajęcia z udziałem 60 dzieci i ich 6 opiekunów. Tematyka spotkania obejmowała funkcje  i znaczenie lasu dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Poruszane w prelekcji zagadnienia ściśle wiązały się z otoczeniem widzianym z okien szkoły,  czyli terenem Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Na zakończenie spotkania przekazano słuchaczom publikacje Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 858