Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Jaśliskach.

W dniu 15 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Jaśliskach odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą  53 uczniów wraz z 3 opiekunami. Przeprowadzona prelekcja o zwierzętach naszych lasów powiązana była  z  informacjami o zasobach i ochronie przyrody  Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Pytania oraz uwagi dzieci dowiodły, że  mają one świadomość wyjątkowości miejsca w którym żyją. Na koniec przekazano uczniom publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 535