Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Dzieci z Bukowska w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 7 grudnia 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia z udziałem 34 dzieci z klasy IV i V oraz ich 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Bukowsku. Na początku zajęć edukacyjnych przedstawiono film o parkach krajobrazowych pogórza karpackiego poszerzony o dodatkowe informacje o parkach podległych Zespołowi. Później przy pomocy tablicy edukacyjnej  rozpoznawano głosy zwierząt i  oprowadzono uczestników  prelekcji po ekspozycji  edukacyjno-przyrodniczej. Kolejnym punktem spotkania było poznanie typów budek lęgowych dla ptaków oraz budek (schronów) dla nietoperzy, a także rozpoznawanie tropów zwierząt w terenowej bazie Zespołu. Wycieczka szkolna zakończyła się wspólnym zwiedzeniem klasztoru oo. Benedyktynów w Dukli - sanktuarium św. Jana z Dukli. Wszystkim uczestnikom przekazano publikacje edukacyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 481