Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Odwiedziny uczniów w Sali edukacyjno-przyrodniczej w Zespole.

1
2
3
4

W miesiącu grudniu 2017 r. salę przyrodniczo-edukacyjną Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zwiedziło 912 osób. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli, Gimnazjum w Dukli i Liceum w Dukli oraz dzieci z Przedszkola Gminnego w Dukli. Wzięły one udział w zajęciach edukacyjnych zapoznając się z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz wartościami kulturowo- historycznymi obszaru Parków Krajobrazowych administrowanych przez Zespół.

Wszystkim uczestnikom zajęć wręczono materiały promujące parki krajobrazowe wchodzące w skład Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 609