Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2018-10-22 21:18:42

Aktualności

Obchody Światowego Dnia Ziemi 2016 z Zakładem Karnym w Łupkowie.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, a Zakładem Karnym w Łupkowie 8 skazanych włączyło się do tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi 2016 pod hasłem "Palący temat - niska emisja!".Osadzeni porządkowali ciągi i szlaki komunikacyjne, rowy melioracyjne wzdłuż dróg wylotowych z Łupkowa oraz leśne szlaki turystyczne w okolicznej miejscowości.

Zakład typu półotwartego w Łupkowie popularyzuje oświatę ekologiczną wśród więźniów – realizowany jest program resocjalizacyjny „Żyj w zgodzie z przyrodą”. Kształtuje on pełny obraz relacji między człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą, ukazuje zależności człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku przyrodniczym. Podstawowym celem edukacyjnym programu jest kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez podnoszenie kultury obcowania z przyrodą, dostrzeganie piękna otaczającego środowiska, a także poczucia odpowiedzialności za jego stan.

Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Ziemi osadzeni wysłuchali prelekcji pracownika Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie dotyczącej zasad segregacji odpadów.Słuchacze w czasie zajęć zapoznali się z informacjami związanymi z segregowaniem, odzyskiem                         i prawidłową utylizacją odpadów. Jednym z celów zajęć ekologicznych było uświadomienie uczestnikom  prelekcji, że nasze codzienne czynności mają wpływ na środowisko i są pierwszym krokiem w ograniczaniu ilości odpadów komunalnych. Dodatkowo edukacja ekologiczna dotycząca recyklingu pozwala kształtować pozytywne nawyki związane z wielokrotnym wykorzystywaniem przedmiotów oraz rozwijać poczucie odpowiedzialności za stan środowiska.