Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 08:15:04

Aktualności

Obchody Dnia Ziemi w Wołtuszowej.

W roku 2016  Dzień Ziemi w Polsce obchodzono pod hasłem „Palący Problem - niska emisja” szczególnie ważnym w kontekście coraz gorszej jakości „naszego” powietrza zanieczyszczanego przez przemysł, środki komunikacji i tzw. "niską emisję" czyli zanieczyszczenie powietrza przez gospodarstwa indywidualne. W wielu gospodarstwach dla potrzeb grzewczych wykorzystuje się mało efektywnych urządzenia (piece), w których często spala się surowce o niskiej jakości a nawet odpady.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował wspólnie z Nadleśnictwem Rymanów z udziałem 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Odrzechowej. W programie była wspólna wędrówka po trasie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej „Rymanów Zdrój" i ścieżką fitness w Leśnictwie Rymanów Zdrój, podczas której uczniowie poznali historię uzdrowiska Rymanów Zdrój i nieistniejącej już dziś wsi Wołtuszowa. W Leśnej Klasie Dydaktycznej zaznajomili się z tematyką leśną, tj. pracą leśnika, korzyściami jakie daje nam las, ale również zagrożeniami, jakie mogą w tym środowisku wystąpić.

Na trasie wędrówki dzieci korzystały z miejsc odpoczynku przy źródełkach wód mineralnych, Zbójeckiej Polanie i Zagrodzie Łemkowskiej. Uczniowie chętnie korzystali z ustawionych na ścieżce fitness urządzeń rekreacyjno- sportowych.                                    

Zaproponowany przez organizatorów program obchodów Dnia Ziemi zakładał ukazanie dzieciom korzyści i sposobów korzystania z darów natury w tym czystego powietrza oraz potrzebę zachowania i ochrony tych wartości.