Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2018-10-22 20:49:51

Aktualności

II Rajd Młodego Ekologa.

W dniu 9 maja 2016 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował dla  dzieci z Przedszkola Gminnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Dukli  wyjazd  w teren pod nazwą „II Rajd Młodego Ekologa”. Tegoroczna trasa rajdu wiodła po obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w okolice rezerwatu przyrody „Góra Chełm”. Grupa  40 –tu przedszkolaków pokonała   trasę rajdu pod  przewodnictwem  Podleśniczego Leśnictwa Cieszyna, który ciekawie opowiadał dzieciom o lesie i ich mieszkańcach. Dzięki gościnności Dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie,   zakończenie rajdu odbyło się na placu przy  Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej  w Stępinie gdzie uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościową plakietkę i gadżety promocyjne Zespołu. W drodze powrotnej grupa zwiedziała schron kolejowy z okresu II wojny światowej w Stępinie, który zrobił duże wrażenie na przedszkolakach.