Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 08:29:32

Aktualności

X Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół z terenu Gminy Dukla.

W dniu 13 maja 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli odbył się X Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół z terenu Gminy Dukla. Do konkurencji przystąpiło 21 uczniów z 7 szkół podstawowych oraz 17 uczniów z 6 gimnazjów. Konkurs składał się z dwóch etapów - szkolnego i gminnego. Pierwszy przebiegał na zasadach określonych przez Komisje Szkolne. Każda szkoła organizowała go we własnym zakresie. Do etapu gminnego zakwalifikowani zostali uczniowie, wytypowani przez komisje szkolne (nie więcej niż 3 uczestników). Drugi etap miał charakter rywalizacji indywidualnej i zespołowej a prace oceniała komisja w składzie: Halina Cycak - Urząd Miejski w Dukli, Anna Marczyńska - Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Maria Stankiewicz - Nadleśnictwo Dukla, Bartosz Szczepanik - Urząd Miejski w Dukli, Andrzej Marczyński - Urząd Miejski w Dukli. Na wynik końcowy etapu gminnego składały się punkty otrzymane za wykonaną prezentację multimedialną lub film na wybrany temat oraz za rozwiązanie testu z wiedzy ekologicznej i przyrodniczej. Wśród uczniów ze szkół podstawowych najlepsi okazali się reprezentanci z Dukli zajmując I miejsce, II miejsce zdobyli uczniowie ze szkoły z Jasionki a III przedstawiciele z Łęk Dukielskich. Wśród uczestników konkursu gimnazjów wygrali uczniowie z Tylawy, następnie z Równego i Łęk Dukielskich.

Cały turniej przeprowadzony był na bardzo wysokim poziomie i z dużym zaangażowaniem zarówno ze strony uczestników jak i organizatorów.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszam do dalszego pogłębiania wiedzy ekologicznej.