Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-05-26 21:54:14

Aktualności

XXIV TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ.

W dniu 16 maja 2016 r. odbył się finał XXIV TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ młodzieży 7 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Rymanów,zorganizowany jak co roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przy współudziale Urzędu Gminy w Rymanowie, Koła Łowieckiego „Ryś” w Rymanowie, Nadleśnictwa Rymanów, Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło w Rymanowie i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Turniej adresowany był do uczniów gimnazjum i obejmował trzy obszary:

-    konkurs plastyczny,

-    konkurs na wypracowanie tematyczne,

-    test wiedzy ekologicznej wraz z rozpoznawaniem gatunków  chronionych roślin i zwierząt.

Gimnazjaliści mogli wykazać się swoją wiedzą i świadomością ekologiczną biorąc udział w jednej z trzech proponowanych form konkursu.

Przygotowanie do Turnieju poprzedzone było serią  prelekcji przedstawicieli wspomnianych instytucji. W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w trakcie prezentacji przedstawił walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Karpackich Parków Krajobrazowych.

Podczas finału Turnieju w teście sprawdzającym wiedzę ekologiczną a także w rozpoznawaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt:

I dwa miejsca zdobyli uczniowie:

1)  Jakub Penar  - ZSP w Klimkówce

2)  Katarzyna Dobosz - ZSP w Rymanowie

II miejsce zdobyła:

Julia Pelczar - ZSP we Wróbliku Szlacheckim

III miejsce zdobył:

Piotr Ziajka - ZSP w Rymanowie.

W punktacji szkół uczniowie wypracowali:

I miejsce:

Zespól Szkół Publicznych w Rymanowie

II miejsce:

Zespól Szkół Publicznych w Sieniawie

II miejsce:

Zespól Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim

            Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.