Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-06-26 02:08:22

Aktualności

XXV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny”.

W dniach 22-23 września 2016 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych odbyła się jubileuszowa XXV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny”. Celem konferencji była identyfikacja problemów na styku ochrony przyrody parków narodowych i rozwoju regionalnego oraz wskazanie metod ich rozwiązywania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, górskich parków narodowych i środowisk naukowych, instytucji samorządowych oraz goście ze Słowacji i Ukrainy. W dniach 24-25 września w zakresie konferencji odbył się wyjazd terenowy na Ukrainę i zwiedzanie m.in. Parku Narodowego Skolskie Beskidy a także Drohobycza. Konferencję zorganizowano w ramach cyklu Międzynarodowych Konferencji Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Dwa parki krajobrazowe nadzorowane przez Zespół - Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu wchodzą w skład MRB „Karpaty Wschodnie”.