Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2018-10-22 21:15:02

Aktualności

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej świętuje 20-lecie powstania.

Pomiędzy lesistymi grzbietami górskimi o stromych stokach, ułożonych rusztowo, poprzecinanych głębokimi dolinami rzek i potoków, wije się torowisko kolejki leśnej. Historia jej sięga lat 1890-1895, kiedy wybudowano ją z inicjatywy kilku firm z Budapesztu oraz Wiednia - eksploatujących wtedy bieszczadzkie lasy i posiadających na tym terenie tartaki. Dramatyczne przemiany i zniszczenia wojen światowych nie ominęły kolejki leśnej. Zdewastowaną częściowo podczas II wojny światowej kolejkę odbudowano w latach 1956 - 1964 głównie z myślą o zwózce drewna z okolicznych miejscowości do stacji PKP w Łupkowie i kombinatu drzewnego w Rzepedzi. Prócz podstawowej funkcji, jaką pełnił transport drewna, kolejka była środkiem lokomocji dla pracowników leśnych oraz mieszkańców okolicznych wiosek. Dopiero w latach 60-tych odkryto inną rolę „bieszczadzkiej ciuchci”, jaką jest turystyka.

Historia kolejki, jej związek z krajobrazem, specyficzny urok tego rodzaju transportu, duża wartość widokowa tras przejazdowych, zasługują na uwagę, oraz zmuszają do podjęcia akcji ratowania niszczejącej atrakcji tego regionu. Stąd też z inicjatywy grupy jej miłośników powołano do życia Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która w dniu 2 października 2016 roku świętowała swoje 20-lecie działalności.