Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-04-23 10:11:45

Aktualności

XXV Młodzieżowy Rajd „Poznajemy Bieszczady”.

W dniu 30 września 2016 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie w XXV Młodzieżowym Rajdzie „Poznajemy Bieszczady” organizowanym na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Trasa wiodła z Roztok Górnych przez masywy: Rosocha, Hyrlata, Berdo do miejscowości Żubracze. W rajdzie wzięła udział młodzież szkolna wraz z opiekunami /55 osób/. Na zakończenie wędrówki organizatorzy przewidzieli ognisko, przy którym przeprowadzono dwa konkursy: turystyczno-krajoznawczy oraz ekologiczno-przyrodniczy. Za udział w quizach młodzież otrzymała od organizatora nagrody książkowe oraz publikacje Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie dotyczące Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.