Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 08:14:40

Aktualności

Prezentacja Parku Krajobrazowego Vychodne Karpaty w ZS nr 2 w Dukli.

W dniu 11 października 2016 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Dukli odbyła się prezentacja Parku Krajobrazowego Vychodne Karpaty. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i CHKO Vychodne Karpaty prezentację prowadziła Pani Anna Mackova. Około 70 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli miało okazję poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe, środowisko kulturowe, rezerwaty, pomniki przyrody oraz faunę i florę Parku.  Dodatkowo Pani Anna Mackowa przedstawiła działalność stacji i punktu informacji turystycznej w siedzibie Parku w Medzilaborcach oraz działalność edukacyjną wśród młodzieży. Ponadto omówiono historię współpracy z partnerami w tym z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży jak również kadry pedagogicznej.