Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 10:03:42

Aktualności

III Forum Gmin Karpackich.

W dniach 1-2 grudnia 2016 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  uczestniczył w III Forum Gmin Karpackich z hasłem przewodnim „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”. Forum odbywało się Rzeszowie, a organizowane było w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas III Forum odbyły się sesje tematyczne poświęcone zrównoważonej turystyce w przestrzeni karpackiej, rolniczemu wykorzystaniu przestrzeni karpackiej, kształtowaniu przestrzeni karpackiej i kończąca obrady sesja podsumowująca działania w ramach projektu „Karpaty Łączą”. W forum uczestniczyli przedstawiciele gmin karpackich, społeczności lokalnych, organów i służb zajmujących się ochroną przyrody oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji pozarządowych działających w Karpatach.