Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-06-26 02:30:59

Aktualności

Konkurs przyrodniczy „Ekologiczny karmnik dla ptaków” rozstrzygnięty.

W pierwszych dniach listopada br., z inicjatywy wychowawcy działu penitencjarnego  i przedstawicieli Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ogłoszono wśród skazanych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu konkurs na wykonanie ekologicznego karmnika dla ptaków. Przez cały miesiąc 10 osadzonych przygotowywało prace konkursowe, realizując swoje artystyczne pomysły z uwzględnieniem wymiaru proekologicznego. W pracy nad karmnikami skazani wykorzystywali materiały pochodzące  z odpadów drzewnych  i plastikowych, dbając jednocześnie o estetykę wykonywanych przedmiotów.

W dniu 8 grudnia 2016 roku, przy udziale przedstawicieli Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie wybrano najlepsze prace zdaniem komisji konkursowej. Doceniając wkład i zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu wręczono im dyplomy i materiały promocyjne Zespołu.

Opisane przedsięwzięcie realizowane było w ramach prowadzonych wobec osadzonych przez kadrę penitencjarną zajęć kulturalno–oświatowych, które mają na celu pozytywne ich zaktywizowanie  oraz umożliwienie rozwijania swoich prospołecznych umiejętności i talentów.

Wykonane przez skazanych karmniki zostaną przekazane do współpracujących z Zespołem placówek oświatowych.