Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-06-26 02:04:46

Aktualności

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”.

W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”. Po 5 latach zakończyła się obserwacja szlaków wędrówek dzikich zwierząt w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Na podstawie otrzymanych danych powstała dokładna mapa korytarzy migracyjnych wybranych gatunków wskaźnikowych m.in.: wilków, niedźwiedzi brunatnych, rysi, żubrów czy jeleni. Przy badaniu wędrówek zwierząt stosowano różne metody, te tradycyjne jak na przykład śledzenie tropów zwierząt na śniegu, ale i nowoczesne, jak GPS-y czy fotopułapki. W ten sposób poznawano szlaki przemieszczania się jeleni, dzików, wilków, rysi, niedźwiedzi, ale też orlika krzykliwego. Dane o wędrówkach zwierząt zbierane były przez pracowników dwóch parków narodowych: Bieszczadzkiego i Magurskiego oraz 11 nadleśnictw. Posłużyło to do stworzenia dokładnej mapy szlaków dzikich zwierząt na południu Podkarpacia, czyli tras, którymi zwykle wędrują w poszukiwaniu pożywienia czy nowych terenów do osiedlania się. Mapy wędrówek zwierząt zostaną przekazane do wszystkich instytucji państwowych i samorządowych, zajmujących się planowaniem nowych inwestycji. Realizacja trwającego 5 lat projektu, którego partnerem merytorycznym był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Szwajcarskiego, który przeznaczył na ten cel aż 5,5 miliona złotych.