Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 09:58:35

Aktualności

XIV Rajd Zimowy.

W dniu 10 lutego 2017 r. odbył się XIV Rajd Zimowy po terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.Organizatorem rajdu byłPTTK Oddział w Krośnie,  w którym na zaproszenie uczestniczył pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.  Tegoroczna trasa wiodła ścieżką przyrodniczo-edukacyjną „Prządki–Zamek Kamieniec”, a następnie nowo utworzoną ścieżką biegnącą wokół rezerwatu przyrody „Prządki”. W rajdzie uczestniczyła grupa szkolna z terenu powiatu krośnieńskiego wraz z opiekunami. Podczas wędrówki młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji o  Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym i rezerwacie przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”. Zimowa aura sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu. Rajd zakończono przy cerkwi w Czarnorzekach ogniskiem oraz konkursami o poznanym terenie. Uczestnicy quizów otrzymali nagrody książkowe oraz materiały edukacyjno-promocyjne od organizatorów.