Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-06-26 02:32:05

Aktualności

Konferencja „Przybliżyć naturę – dobre praktyki przyrodnicze w codziennym życiu”

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej odbyła się konferencja otwierająca projekt POIS.02.04.00-00-0101/16 Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.

Projekt POIS.02.04.00-00-0101/16 Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę” realizowany będzie na terenie 7 gmin, na których położony jest Magurski Park Narodowy wraz z otuliną. Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i zaangażowania w działania na rzecz ochrony przyrody społeczności lokalnej na terenie gmin sąsiadujących z Magurskim Parkiem Narodowym.

 W ramach projektu organizowane będą wydarzenia edukacyjne dla poszczególnych grup wiekowych oraz zostanie wydanych szereg publikacji edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców.