Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 10:00:59

Aktualności

Obchody Dnia Ziemi i IV edycja konkursu krajoznawczo—kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji w ramach prowadzonych wobec osadzonych przez kadrę penitencjarną zajęć kulturalno – oświatowych chęć skorzystania zdeklarowało 10-ciu skazanych, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne do nauki. Po sprawdzeniu prac i ocenieniu przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

W związku z tegorocznymi obchodami Dnia Ziemi w Polsce, którym przyświeca hasło „W kierunku natury” przeprowadzono prelekcję dotyczącą zagadnień związanych z ochroną różnorodności biologicznej, w celu promowania proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowania wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Jest to temat ważny, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza. Na zakończenie odbyła się projekcja dwóch filmów: „Nie pal śmieci” oraz „Eko Plusy i Minusy Baterii”.