Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 09:58:45

Aktualności

VI Rajd Nordic Walking.

W dniu 1 czerwca 2017 odbył się VI Rajd Nordic Walking organizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Celem organizacji rajdów Nordic Walking jest pobudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz ukazanie walorów krajobrazowych terenu. Po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie i leśniczym Leśnictwa Cieszyna Panem Adamem Mendrala zaplanowano trasę na terenie Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w ramach promocji wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych jego obszaru. W rajdzie wzięła udział 65 osobowa grupa   słuchaczy UTW dzielnie maszerując na trasie do kapliczki w rezerwacie przyrody „Góra Chełm” i dalej   niebieskim szlakiem kończąc w Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stępinie. Korzystając z gościnności Dyrektora Szkoły w Stępinie Pana Janusza Zarszyńskiego uczestnicy mieli możliwość odpoczynku na terenie obiektu edukacyjnego. Przy ognisku pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs podsumowujący wiedzę z wszystkich rajdów organizowanych przez Zespół w czasie ostatnich 5 lat, uczestnicy otrzymali drobne nagrody, oraz okolicznościową plakietkę. W drodze powrotnej zwiedzono Schron Kolejowy z czasu II wojny światowej w Stępinie.