Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 10:30:48

Aktualności

XVII Sejmik Ekologiczny pod hasłem „Czyste Powietrze dla Ziemi” w Węglówce.

W dniu 6 czerwca 2017 roku przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w XVII Sejmiku Ekologicznym pod hasłem „Czyste Powietrze dla Ziemi”, zorganizowanym w Zespole Szkół w Węglówce. Obrady sejmiku zgromadziły przedstawicieli kilkunastu szkół powiatu krośnieńskiego, władz samorządowych z regionu oraz licznie zaproszonych gości. Uroczystość otworzyła Pani Ewa Rygiel - dyrektor Zespołu Szkół w Węglówce.Obradom uczniowskiego sejmiku przewodniczył uczeń z Gimnazjum w Węglówce Jan Zaremba. Funkcję Marszałka Sejmiku powierzył mu wójt Gminy Korczyna.

Posiedzenie Sejmiku poprzedziła część artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół w Węglówce na temat skutków zanieczyszczeń powietrza, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej oraz smogu.

Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie się uczestniczącej młodzieży, w przygotowanych w ramach konkursu strojach, chroniących przed smogiem. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę pomysłowość, oryginalność i zgodność z tematyką sejmiku dokonała oceny wykonanych strojów i rozstrzygnięcia konkursu.

Zespół gratuluje organizatorom  imprezy i życzy dalszych również udanych Sejmików.