Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2018-10-22 20:50:11

Aktualności

Wspólne patrolowanie terenów chronionych.

W dniu 29 czerwca 2017 roku z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie przeprowadzono wzmożone działania operacyjno-prewencyjne pod nazwą „Bieszczady 2017” na obszarze powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego. W akcji wzięli udział przedstawiciele: Straży Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Służby Parków Krajobrazowych oraz Funkcjonariusze Policji. Celem akcji było zapobieganie kłusownictwu ryb oraz zwierzyny łownej, zapobieganie szkodnictwu leśnemu, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, propagowanie kultury turystycznej, świadomości ekologicznej i porządku podczas pobytu na wodach i w terenach cennych przyrodniczo i kulturowo. Przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w lustracji terenu parków krajobrazowych, Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu.