Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 07:59:04

Aktualności

IX Konferencja Ekologiczna  

Organizatorem IX Konferencji Ekologicznej  był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS. Temat tegorocznej edycji brzmiał : „Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie”. Celem konferencji było przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz dorosłych. Podczas konferencji uczestnicy  mieli okazję poznać funkcję martwego drewna dla ekosystemu, jego znaczenie dla mikroorganizmów, owadów, roślin i zwierząt oraz sposoby postępowania z martwym drewnem w lasach. Wykłady prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, PWSZ w Krośnie, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz leśnicy. W IX Konferencji Ekologicznej pn. „Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie” uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.