Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2018-12-11 05:42:42

Aktualności

Młodzież z Częstochowy w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 10 listopada 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza w Zespole zwiedzało 15 uczniów wraz z 3 opiekunami  z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Wizyta w sali była wstępem do zaplanowanego kilkudniowego pobytu na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Informacje przekazane podczas  oglądania eksponatów w powiązaniu z prezentacją walorów przyrodniczych  i kulturowych Karpackich Parków Krajobrazowych powinny uatrakcyjnić pobyt młodzieży na tym terenie. W celu ułatwienia zwiedzania, a także  promocji turystycznej podległych Zespołowi  parków krajobrazowych, przekazano uczestnikom spotkania wydane drukiem foldery.