Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-04-23 10:14:53

Aktualności

Tytuł: Znamy zwycięzców III etapu – parkowego - XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Tytuł: Znamy zwycięzców III etapu – parkowego - XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

 

 

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbył się III etap – parkowy - XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W eliminacjach wzięły udział, wyłonione we wcześniejszych etapach, (I etap-szkolny, II etap – gminny) czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły z terenu gmin położonych na obszarze danego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Zespół zwrócił się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tego etapu konkursu do Nadleśnictwa Lutowiska, Nadleśnictwa Baligród oraz Nadleśnictwa Strzyżów.   W Nadleśnictwie Lutowiska konkurowały ze sobą szkoły z: Lutowisk i Bóbrki – obszar Parku Krajobrazowego Doliny Sanu; w Nadleśnictwie Baligród spotkały się ze sobą szkoły        z Baligrodu, Komańczy i Tarnawy Dolnej – obszar Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego;       w Nadleśnictwie Strzyżów rywalizowały szkoły z Gwoźnicy Górnej, Wzdowa, Godowej, Stępiny, Brzostka, Domaradza, Bliznego – obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego;            w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie współzawodniczyły szkoły z Dukli         i Jaślisk – obszar Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 25 pytań (15 pytań ogólnych przygotowanych przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast pozostałe 10 pytań dotyczyło Parku Krajobrazowego, na terenie którego znajduje się dana szkoła i przygotowane zostały przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

- z terenu Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej  z  Oddziałami Gimnazjalnymi im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej             zdobywając 56 pkt.,

- z terenu Parku Krajobrazowego Doliny Sanu zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Lutowiskach zdobywając 56 pkt.,

- z terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli zdobywając 64 pkt.,

- z terenu Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego zwyciężyła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej zdobywając 60 pkt.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, a zwycięskie drużyny zapraszamy na kolejny - IV etap wojewódzki, który odbędzie się 23 marca 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Nadleśnictwom: Strzyżów, Baligród oraz Lutowiska, serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji oraz przeprowadzeniu III etapu XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.